Trong 2 ngày 27,28 tháng 5. Đảng bộ xã Kỳ Hà đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025. Về tham dự chỉ đạo đại hội, có đồng chí Đặng Văn Thành, TUV- Bí thư Thị ủy, Nguyễn Thị Phương Hải, UVBTV - Trưởng Ban Dân vận, kiêm Chủ tịch UBMTTQ thị xã, Trần Xuân Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã, đại diên các Ban xây dựng Đảng, đoàn công tác Thị ủy chỉ đạo xã cùng toàn thể Đảng viên trong đảng bộ.

           

Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ

Lãnh đạo thị xã tặng hoa chúc mừng đại hội

       Nhiệm kỳ 2015-2020,  Đảng bộ xã Kỳ Hà thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện có nhiều thuận lợi đó là đường lối đổi mới của Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống, tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biển tích cực, các  chủ trương, Nghị quyết của cấp trên cũng như phong trào được cán bộ, đảng viên nhân dân chấp hành thực hiện  một cách khá nghiêm túc. Bên cạnh đó, còn gặp không ít khó khó khăn do ảnh hưởng của sự cố môi trưởng biển, ảnh hưởng của thiên tại... Nhưng được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo kịp thời của thị xã Kỳ Anh, sự đồng sức chung lòng của cán bộ , đảng viên nhân dân nên Đảng bộ đã giành được những kết quả khá toàn diện, nhiều chi tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XIV đề ra, văn hóa xã hội có nhiểu tiến bộ, đời sống vất chất tình thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên, diện mạo quê hương có nhiều khởi sắc, an ninh trật tư và an toàn xã hội, an ninh vùng giáo cơ bản được giữ vững, chính trị ổn định. Đặc biệt là với sự vào cuộc của cả  hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân nên xã đã hoàn thành các tiêu chi Quốc gia xây dựng Nông thôn mới  về đích vào năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Luyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo chính trị

          Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tặng cường và giữ vững. Đảng bộ luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên đến tận cán bộ, đảng viên một cách kịp thời, cùng với đó Đảng bộ tăng cường công xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biển” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” theo Nghị quyết TW 4( khóa XII). Đảng bộ nhiều năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

          Tại đại hội đã tập trung thảo luận đưa ra những giải pháp thiết thực sát với tình hình thực tế của đia phương, nhất là trong mũi đột phá về phát triển kinh tế, công tác ANTT, xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao...

Đồng chí  Đặng Văn Thành, TUV - Bí thư Thị ủy phát biểu tại đại hội

         Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đặng Văn Thành, TUV - Bí thư Thị ủy đã đánh giá và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ xã Kỳ Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ cần tập trung phát triển kinh tế đa ngành nghề như: khai thác, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ thủy hải sản, mở rộng đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP vì địa phương có nhiều lợi thế. Phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mai, mở rộng diên tích nuôi trồng thủy sản theo hưởng sán xuất hàng hóa chất lượng cao; Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng Nông mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu.. trong đó quan tâm đến công tác mội trường, hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu;  Thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với quản lý đất đại; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, chất lương phục vụ. Quan tâm công tác quốc phòng, đảm bảo tốt ANTT, an toàn xã hội; Tập trung lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chị thị 05 về đẩy mạnh  về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Thực hiện tốt công tác qui hoạch đào tạo, bồi  dưỡng bố trí cán bộ nhất là cán bộ trẻ ....

Đại biểu quyết bầu cử

Đại biểu tiến hành bầu cử BCH mới

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Các đồng chí lãnh đạo thị xã tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kỳ Hà nhiệm kỳ 2020-2025

          Với tình thần dân chủ đổi mới, đại hội Đảng bộ xã Kỳ Hà lần thứ XV đã sáng suốt lưa chọn bầu được 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đạị biểu đi dự đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II và thành công tốt đẹp./.

 

                                                        

 

                                                                  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 374.082
    Online: 52