Thêm một nhiệm kỳ nữa đã đi qua. Quảng thời gian 5 năm chưa phải là dài nhưng có thể nói, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hưng Trí rất tự hào với những thành quả đạt được.

        Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020 đi vào cuộc sống bằng những chương trình, hành động cụ thể, thiết thực, có dấu ấn, thể hiện rõ vai trò, năng lực, uy tín của Đảng bộ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay. 

      Trên cơ sở Nghị quyết số 819 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Khóa 14), Quyết định số 645 ngày 1/1/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh,  Đảng bộ phường Hưng Trí được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ phường Sông Trí với Đảng bộ xã Kỳ Hưng, bao gồm 19 chi bộ trực thuộc, với tổng số 989 đảng viên. 

       Đảng bộ phường Hưng Trí ra đời, phù hợp với yêu cầu thực tế, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

       Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ phường Hưng Trí đó là làm tốt vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế. Trong điều kiện còn có những khó khăn nhất định nhưng kinh tế của phường tiếp tục tăng trưởng khá đồng đều. Thương mại- dịch vụ có sự phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất xã hội đạt 1.200 tỷ đồng.

      Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dịch vụ - thương mại, ổn định công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.  Giá trị dịch vụ - thương mại ước đạt 786 tỷ đồng. Thành lập mới 35 doanh nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng.

      Quá trình đô thị hóa phát triển nhanh theo hướng văn minh, hài hòa, hiện đại. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của Đảng.

       Thêm một dấu ấn được thể hiện rõ nét trong nhiệm kỳ qua đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM và đô thị văn minh. Kinh tế tăng trưởng khá là điều kiện để người dân chung sức đồng lòng, tích cực hưởng ứng, tạo nên một phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa.

       Kết quả qua 5 năm xây dựng NTM đã huy động được khoảng 38 tỷ đồng. Xây dựng 2 khu dân cư đạt khu dân cử kiễu mẫu (là Thôn Hưng Phú và thôn Trần Phú). Trên địa bàn hiện có 15/20 vườn đạt chuẩn.

       Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhân dân tin tưởng, phấn khởi với những quyết sách đúng đắn, sát yêu cầu thực tế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ về xây dựng NTM ở địa phương.

      Song hành với xây dựng NTM, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn phường Hưng Trí đã trở thành phong trào, tạo bước chuyển biến tích cực, được nhân dân ra sức ủng hộ và tập trung thực hiện.

      Đến nay đã đạt 22/24 tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Xây dựng được 12 tuyến đường văn minh đô thị, 42 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. 21/21 tuyến đường được đặt tên và số nhà dân đã gắn biển đạt 30%.

       Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng 106 tỷ đồng (Trong đó hỗ trợ của cấp trên 100 tỷ đồng, ngân sách địa phương và nhân dân đóng góp 6 tỷ đồng). Xây mới, sữa chữa các trường học, nhà văn hoá các tổ dân phố, làm được hơn 10 km đường bê tông, đường nhựa; gần 2km mương thoát nước, 850m kênh mương nội đồng.

 

        Cắm biển trọng tải 21 tuyến đường, tỷ lệ tuyến đường chính được chiếu sáng 100%, tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng đạt 80%. Bộ mặt đô thị ngày càng sáng- xanh- sạch- đẹp, xứng tầm với một phường trung tâm của thị xã Kỳ Anh đang trên đường phát triển.

        Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường và xây dựng kết cấu hạ tầng được tập trung chỉ đạo thực hiện khá đồng bộ. Quá trình xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường, ngõ phố, hệ thống điện chiếu sáng, mương thoát nước, nhà văn hoá các thôn, tổ dân phố, các trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi trên địa bàn luôn được cán bộ, nhân dân đồng tình, ửng hộ và thực hiện.

        Công tác cải cách hành chính gắn liền với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đưa lại hiệu quả trông thấy. Tinh thần, thái độ, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của người dân và các tổ chức khi đến giao dịch. Văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm, tạo bước chuyển biến tích cực. Quốc phòng- an ninh được củng cố, tăng cường, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Nổi bật nhất là công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, phát triển vững chắc, luôn đứng đầu thị xã Kỳ Anh cả về chất lượng đại trà và chất lương mũi nhọn; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đạt trên 99%; 100% giáo viên ở các bậc học đạt chuẩn và trên chuẩn. Các trường duy trì các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia và hàng năm đều đạt danh hiệu tiến tiến xuất sắc cấp bộ, cấp tỉnh, cấp thị xã.

 

 

Một ngóc của trung tâm phường Hưng Trí

        Nhìn lại nhiệm kỳ  2015- 2020, cùng với vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ phường Hưng Trí đã tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

       Bài học thực tiến của Đảng bộ phường Hưng Trí trong nhiệm kỳ qua là thường xuyên chú trọng làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đề cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu và tạo sự thống nhất trong Đảng.

      Việc tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được triển khai kịp thời, đi vào chiều sâu. Sau khi quán triệt, học tập có thảo luận, viết bài thu hoạch và xây dựng chương trình hành động sát đúng, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập trên 90%, tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia học tập đạt trên 80%.  Đảng bộ phường Hưng Trí là một trong những đơn vị tiêu biểu của Đảng bộ Thị xã Kỳ Anh làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tướng cho cán bộ, đảng viên.

      Công tác đảng viên và quản lý đảng viên chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp được 81 đảng viên. Sinh hoạt của các chi bộ từng bước được đổi mới, đi sâu sinh hoạt chuyên đề. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động ngày càng hiệu quả, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, tuyên truyền vận động các thành viên và Nhân dân để thực hiện các chương trình hành động, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào. Hoạt động quản lý, điều hành của HĐND, UBND có nhiều đổi mới; cải cách hành chính được tăng cường, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

      Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển,  nhiệm kỳ  2020- 2025, Đảng bộ phường Hưng Trí tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, qui tụ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tạo thế và lực mới, quyết tâm  xây dựng phường Hưng Trí giàu đẹp, văn minh, thực sự xứng tầm với trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội của thị xã Kỳ Anh trong giai đoạn phát triển hiện nay.

 

                   


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 236.932
    Online: 13