Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, bắt đầu từ sáng 6/5, thị xã Kỳ Anh triển khai chi trả tiền hỗ trợ cho hơn 9.000 đối tượng trên địa bàn.

 

Các gia đình chính sách tại phường Kỳ Phương phấn khỏi khi nhận  tiền hộ trợ theo nghị quyết 42/NQ-CP.

      Trong vòng 3 ngày từ 6/5 đến 8/5, thị xã Kỳ Anh sẽ tiến hành chi trả cho 03 nhóm đối tượng bao gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 1.568 người; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên là 2.590 người; nhân khẩu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là 4.947 người. theo đó, mức thời gian hỗ trợ là ba tháng (từ tháng 4 đến tháng 6-2020) và chi trả một lần, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng. Với tổng kinh phí là hơn 10 tỷ đồng, UBND thị xã đã tiến hành phân bổ số tiền này đến các xã, phường để đảm bảo hỗ trợ, kịp thời cho người dân..

     Đối với các nhóm đối tượng còn lại theo Nghị định 42 của Chính phủ, hiện UBND thị xã đang chỉ đạo các ngành, địa phương trên địa bàn thị xã tiến hành rà soát và lập danh sách cụ thể. Theo đó, UBND thị xã đã cung cấp tờ khai và tổ chức hướng dẫn cho cán bộ phụ trách của các xã, phường về cách điền tờ khai theo mẫu, thực hiện việc hướng dẫn khai đến từng hộ dân. Trong quá trình khai, người dân thắc mắc đến đâu, cán bộ phòng Lao động Thương binh và Xã hộ thị xã giải thích đến đó trên tinh thần hỗ trợ tối đa, đảm bảo công tác lấy tờ khai chính xác, đầy đủ thông tin để tổ chức chi trả đúng người, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng.

 

  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 185.472
    Online: 59