BQL DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA ĐỀN THỜ NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lễ giổ 643 năm ngày mất

Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

 

         Để chuẩn bị tốt cho lễ giổ lần thứ  643 năm ngày mất Chế Thắng Phu Nhân Nguyễn Thị Bích Châu (1377-2020). Ban quản lý di tích xin thông báo thời gian hoạt động như sau:

        - Ngày 03/3/2020 (Tức ngày 10/02 âm lịch)

        + Buổi sáng: Tổng vệ sinh;

        + Buổi tối: Hầu văn.

        - Ngày 04/3/2020 (Tức ngày 11/02 âm lịch): Tổ chức lễ giổ.

        + Từ 7h00’ đến 8h00’: Mời các đoàn đại biểu dâng hương;

        + Từ 9h00’ đến 17h00’: Bộ phận táo và ban hành lễ làm công tác chuẩn bị.

         + Từ 18h30’ đến 19h00’: Hầu văn;

         + Từ 19h00’ đến 20h00’: Sinh hoạt làm công tác tổ chức;

         + Từ 20h00’ đến 21h30’: Tiến hành nghi lễ yết gà (sau lễ yết gà tiến hành thả đèn hoa đăng);

         + Từ 22h00’ ngày 11/02 âm lịch đến 00h30’ ngày 12/02 âm lịch tiến hành nghi lễ tế lợn và kết thúc lễ giổ.

         Lưu ý: (Từ ngày 03-04/3/2020, Tức ngày 10-11/02 âm lịch nhà đền dừng mọi hoạt động làm lễ. Qúy  du khách về đền chỉ được dâng hương).

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH KÍNH THÔNG BÁO./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 152.168
    Online: 29