Quyết định v/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu đô thị du lịch Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; tỷ lệ 1/2.000

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ thị xã Kỳ Anh
     Liên kết website
    Thống kê: 242.584
    Online: 49