DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRỰC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ KỲ ANH

 

TT

Họ và tên

Số điện thoại

Lĩnh vực phụ trách

1

Trần Thị Vân Anh

0916.685.969

Giám đốc trung tâm

2

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

0917.493.744

Tài Nguyên – Môi trường

3

Lê Xuân Thái

0989.695.577

Văn phòng đăng ký đất đai – CN Kỳ Anh

4

Phan Thị Hà Anh

0965.818.767

Chi cục thuế

5

Lê Xuân Tuệ

0398.192.036

Chi cục thuế

6

Nguyễn Thị Hạnh Như

0914.889.329

Tư pháp, Lao động Thương binh - Xã hội

 Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo

7

Võ thị Trang

0968.215.986

Tài chính - Kế hoạch; Quản lý đô thị; Y tế

8

Trần Thị Thìn

0917.39.2588

Văn hóa & Thông tin

9

Nguyễn Thị Bình

0949.370.617

Điện lực

10

Nguyễn Thị Hiên

0978.720.272

Bảo hiểm xã hội

11

Trần Anh Hùng

0977.716.236

Cấp chứng minh nhân dân

 

                                                      TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 631.713
Online: 52