1. Ông Nguyễn Hoài Sơn - Chủ tịch UBND thị xã

        Điện thoại: 0912158668

        Email: nguyenhoaison.txka@hatinh.gov.vn

 

2. Ông Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch TT UBND thị xã

        Điện thoại: 0919780038

        Email: phanduyvinh.txka@hatinh.gov.vn

 

3. Ông Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND thị xã

        Điện thoại: 0982866645

 

 

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 146.695
Online: 58