Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh

Điện thoại: 02393 865366

Fax: 02393 865365

Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn

 

A. LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ

Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Hoài Sơn

        Điện thoại: 0912158668

        Email: nguyenhoaison.txka@hatinh.gov.vn

Các Phó Chủ tịch:

        Đ/c Nguyễn Thế Anh

        Điện thoại: 0982866645

        Đ/c Nguyễn Văn Chung

        Điện thoại: 0914599946

 

B. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC

          1. Văn phòng HĐND & UBND

Chánh Văn phòng: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Nam

        Điện thoại: 0944426872

        Email: hoainamnt.txka@hatinh.gov.vn

Phó Chánh văn phòng:

         Đ/c Trần Thị Vân Anh

         Điện thoại: 0916685969

         Email: vananhtt.txka@hatinh.gov.vn

         

 

2. Phòng Nội vụ

Trưởng phòng: Đ/c  Nguyễn Hồng Cương

          Điện thoại: 0977587879

          Email: nguyenhongcuong.txka@hatinh.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Văn Hào

          Điện thoại: 0977704779

          Email: nguenvanhao.txka@hatinh.gov.vn

 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trưởng phòng: Đ/c Phan Văn Quang

           Điện thoại: 0988000038

           Email: quanghatinh@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Trưởng phòng: Đ/c Trần Quốc Hoàng

 

4. Phòng Quản lý đô thị

Phó Trưởng phòng: (phụ trách): Đ/c Lê Thái Quả

          Điện thoại: 0979273999

          Email: qualt.txka@hatinh.gov.vn

Phó phòng

           Đ/c Phan Công Vũ

        Điện thoại: 0945456518

 

5. Phòng Kinh tế

Phó Trưởng phòng phụ trách: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh   

         Điện thoại: 0974824297   

Phó Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thủy

         Điện thoại: 0987592135

 

          6. Thanh tra thị xã

Chánh Thanh tra: Nguyễn Hoàng Anh

          Điện thoại: 0982773429

          Email: anhnh.txka@hatinh.gov.vn

Phó Chánh thanh tra: Đ/c Nguyễn Quang Tú

          Điện thoại: 0982181181

 

          7. Phòng  Văn hóa & Thông tin

Trưởng phòng: Hồ Minh Hằng

          Điện thoại: 0973024192

          Email: 

 

          8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

              Trưởng phòng: Dương Tri

                 Điện Thoại: 0988.989775

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hải Quân

          Điện thoại: 0975969687

 

          9. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Trưởng phòng:  Nguyễn Quốc Hiệp

           Điện thoại: 0944280284

              Email: hiepnq.kkt@gmail.com

Các Phó Trưởng phòng:

           Đ/c Nguyễn Vũ Tuấn

              Điện thoại: 0983148908

           Đ/c Văn Thị Mỹ

           Điện thoại: 0981691163

           Đ/c Đậu Thị Hoài Thu

           Điện thoại: 0977995526

         

10. Phòng Giáo dục - Đào tạo

Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Hữu Sum

          Điện thoại: 0988676198

          Email: huusum.txka@hatinh.gov.vn

 Các Phó Trưởng phòng:

          Đ/c Nguyễn Thị Tường Vân

          Điện thoại: 0982343237

          Email: tuongvannt.txka@hatinh.gov.vn

            Đ/c Võ Nguyên Hà

            Điện thoại: 0917 772 388

 

           11. Phòng Tư pháp

Trưởng phòng: Đ/c Võ Thị Như Long

           Điện thoại: 0985886009

           Email: nhulongvt.txka@hatinh.gov.vn

 

C. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

          1. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông

 Giám đốc:  Đ/c Nguyễn Anh Phong

            Điện thoại: 0989846500

 Phó Giám đốc:

          Đ/c Nguyễn Thị Hường

                     Điện thoại: 0984148077

                     Email: nguyenhuong.ka@hatinh.gov.vn

                 

2. Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ - Tái định cư

Chủ tịch: Đ/c Phạm Văn Hùng

Các Phó Chủ tịch:

           Đ/c Nguyễn Tài Chính

           Điện thoại: 0943559469

           Đ/c Lê Công Đường

           Điện thoại: 0912951481

                      

3. Trung tâm Y tế

Phó Giám đốc phụ trách: Đ/c Võ Văn Phong

           Điện thoại: 0943559469

 

4. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX thị xã

Giám đốc: Đ/c Nguyễn Phúc Long

                       Điện thoại: 02393604567

                       Email: phuclong.ka@hatinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Đ/c Nguyễn Thị Thủy

           Điện thoại: 0987219270

 

5. Ban Quản lý dự án thị xã

Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Đức Thắng

            Điện thoại: 0983.940007

Phó trưởng ban: Nguyễn Văn Thành

           Điện thoại: 0912.318342

Phó trưởng ban: 

       

6. Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng vật nuôi thị xã

            Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hường

                             Điện thoại: 038.929.1727

            Phó giám đốc: Phạm Văn Hòa

                       Điện thoại: 01689184898

 

7. Trung tâm dịch vụ hạ tầng và môi trường đô thị thị xã

              Giám đốc: Phạm Danh Hiệp

                           Điện thoại: 0919.943268

 

8. Ban quản lý di tích Nguyễn Thị Bích Châu

Trưởng ban: Đ/c Phan Công Đính

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 1.394.782
Online: 35