1. Phường Hưng Trí

Thôn Tân Tiến - phường Hưng Trí - Thị xã Kỳ Anh

Email: duphuonghungtrithuka@hatinh.dcs.vn

ĐT: 09121837588

2. Phường Kỳ Trinh

Tổ DP Quyền Thượng - Phường Kỳ Trinh - Thị xã Kỳ Anh

Email: Dukytrinh@gmail.com

ĐT: 0973113117

3. Phường Kỳ Thịnh

Tổ DP Trương Sơn - Phường Kỳ Thịnh - Thị xã Kỳ Anh

Email: Dukythinh@gmail.com

ĐT: 0989913477

4. Phường Kỳ Long

Tổ DP Tân Long - Phường Kỳ Long - Thị xã Kỳ Anh

Email: Dukylongthuka@hatinh.dcs.vn

ĐT: 0979313268

5. Phường Kỳ Liên

Tổ DP Liên Sơn - Phường Kỳ Liên - Thị xã Kỳ Anh

Email: Dukylienthukanh@hatinh.dcs.vn

ĐT: 0977715558

6. Phường Kỳ Phương

Tổ DP Nhân Hòa - Phường Kỳ Phương - Thị xã Kỳ Anh

Email: dukyphuongthukanh@hatinh.dcs.vn

ĐT: 0983913014

7. Xã Kỳ Hoa

Thôn Hoa Trung - xã Kỳ Hoa - Thị xã Kỳ Anh

Mail: dukyhoathukanh@hatinh.dcs.vn

ĐT: 0396405555

8. Xã Kỳ Hà

Thôn Nam Hà - xã Kỳ Hà - Thị xã Kỳ Anh

Mail: dukyhathukanh@hatinh.dcs.vn

ĐT: 02393605969

9. Xã Kỳ Ninh

Thôn Hải Hà - xã Kỳ Ninh - Thị xã Kỳ Anh

Mail: dukyninhthukanh@hatinh.dcs.vn

ĐT: 0912951481

10. Xã Kỳ Lợi

Thôn 3 Tân Phúc Thành - xã Kỳ Lợi - Thị xã Kỳ Anh

Mail: dukyloithukanh@hatinh.dcs.vn

ĐT: 0932205991

11. Xã Kỳ Nam

Thôn Minh Đức  - xã Kỳ Nam - Thị xã Kỳ Anh

Mail: dukynamthukanh@hatinh.dcs.vn

ĐT: 0967997575

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 2.060.750
Online: 54