Bí thư Thị ủy:

Đ/c Đặng Văn Thành 

Phó Bí thư TT Thị ủy:

Đ/c Phan Duy Vĩnh

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã:

Đ/c Nguyễn Hoài Sơn

 

Các Ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Thị Ủy

* Các Ban xây dựng Đảng

1. Ban tổ chức:

Trưởng ban: Đ/c  Nguyễn Anh Ngọc

Các Phó trưởng ban:

       Đ/c Thiều Quang Quế

       Đ/c Nguyễn Đức Thắng

 

 

 

 

2. Ban Tuyên giáo:

Trưởng ban: Đ/c Trần Nam Phong

Phó trưởng ban: Đc Hồ Thị Minh Hằng

 

 

 

 

3. Ban dân vận:

Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Phương Hải

Các Phó trưởng ban:

      Đ/c Phùng Quốc Việt

      Đ/c Nguyễn Cao Bắc

 

 

 

 

4. Ủy ban kiểm tra:

Chủ nhiệm: Đ/c Trần Thị Huyền

Phó chủ nhiệm: Đ/c Nguyễn Công Hùng

 

5. Văn phòng Thị ủy:

Chánh Văn phòng: Đ/c Thân Văn Tự

Phó chánh Văn phòng: Đ/c Võ Thị Hồng Hoa

 

 

 

 

6. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Giám đốc: Đ/c Trần Nam Phong

Phó Giám đốc: Đ/c Hoàng Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 189.272
Online: 79