Thị ủy Kỳ Anh

Tổ dân phố Hưng Lợi - Phường Hưng Trí - Thị xã Kỳ Anh

ĐT: 0239.3866.555 -Fax: 02393734666

Email: thiuykyanh@hatinh.dcs.vn

1. Bí thư Thị ủy:

Đ/c Đặng Văn Thành 

2. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy:

Đ/c Phan Duy Vĩnh

3. Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã:

Đ/c Nguyễn Hoài Sơn

 

Các Ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Thị Ủy

* Các Ban xây dựng Đảng

1. Ban Tổ chức:

Trưởng ban: Đ/c  Nguyễn Anh Ngọc

Các Phó trưởng ban:

       Đ/c Thiều Quang Quế

       Đ/c Võ Thị Hoa Hồng 

 

2. Ban Tuyên giáo:

Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Mai Dung

Phó trưởng ban: Đ/c Hoàng Yến

 

3. Ban Dân vận:

Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Văn Hảo

Các Phó trưởng ban:

      Đ/c Phùng Quốc Việt

      Đ/c Trương Công Bình

      

 

4. Ủy ban kiểm tra:

Chủ nhiệm: Đ/c Trần Thị Huyền

Phó chủ nhiệm: Đ/c Trần Quốc Nam

 

5. Văn phòng Thị ủy:

Chánh văn phòng: Đ/c Trần Quang Hạnh

Phó Chánh văn phòng: Đ/c Nguyễn Hải Quân

Phó Chánh văn phòng: Đ/c Phạm Văn Chúng

 

6. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Giám đốc: Đ/c Nguyễn Thị Mai Dung

Phó Giám đốc: Đ/c Đậu Đình Duẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 2.652.851
Online: 59