Phó Chủ tịch HĐND

1. Đồng chí Trần Xuân Phượng

 

Các Ban Hội đồng nhân dân

Ban Pháp Chế:

Đ.c Lê Thị Thanh Bình - Trưởng ban

 

Ban Kinh tế - Xã hội:

 

Đ.c Phạm Thị Thùy Mỹ - Trưởng ban

 

 

 

 

 

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 2.060.780
Online: 58