Góp ý dự thảo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2020 - 2025Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến.

 Các ý kiến đóng góp về dự thảo

Hiện tại không có ý kiến đóng góp nào.

Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 370.274
Online: 7