https://www.moh.gov.vn/
Ảnh hoạt động
http://dichvucong.hatinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=BD4E2714-C848-527E-9A06-2C7C8A110E59
    Chương trình OCOP nâng tầm giá trị nông sản Hà Tĩnh

    Chương trình OCOP nâng tầm giá trị nông sản Hà Tĩnh

    02/02/2020

    Trên hành trình xây dựng “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), mỗi địa phương của Hà Tĩnh đều có những sản vật không chỉ có giá trị kinh tế mà còn mang nét đặc trưng, truyền thống văn hóa vùng miền với những giá trị tinh thần được lưu giữ trong đó.

/portal/Home/hoi-dap/default.aspx
Bản đồ thị xã Kỳ Anh
 Liên kết website
Thống kê: 116.306
Online: 21
°
http://www.quangninh.gov.vn/chuyen-de/nam-du-lich-quoc-gia/Trang/default.aspx