Xác định Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Kỳ Trinh đã chủ động tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo mục đích yêu cầu, đạt kết quả tốt để mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo toàn diện mọi mặt công tác trên một địa bàn dân cư.

Sau khi có các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng và tổ chức thành công sinh hoạt chuyên đề về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Đoàn Công tác theo Quyết định 183-QĐ/ThU chỉ đạo phường Kỳ Trinh, đại diện lãnh đạo đảng ủy các xã, phường, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư, phó bí thư 11 chi bộ của địa phương. Sau sinh hoạt, Ban Chấp hành Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phân công tổ chức thực hiện đến từng cấp ủy chi bộ, yêu cầu tổ chức quán triệt trong các chi bộ, đảng viên, để đảm bảo Nghị quyết như là bộ cẩm nang hỗ trợ các chi bộ trong công tác chuẩn bị triển khai đại hội.

Toàn cảnh hội nghị  sinh hoạt chuyên đề 

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ThU của BTV Thị ủy về tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, Đảng ủy phường đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/ĐU, ngày 28/4/2022 về việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và văn bản hướng dẫn xây dựng các báo cáo chính trị, các hồ sơ trình Đại hội. Đảng uỷ đã chỉ đạo 02 chi bộ tổ chức Đại hội điểm đại diện cho hai mô hình chi bộ, cụ thể chi bộ TDP Hoàng Trinh vào ngày 20/6/2022, Chi bộ Trạm Y tế ngày 23/6/2022; sau khi họp rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm, Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ còn lại tổ chức Đại hội xong trước ngày 20/7/2022. Đến nay, đã có 11/11 chi bộ tổ chức Đại hội xong, đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng và kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy phường.

Đại hội các chi bộ TDP Hoàng Trinh

Đại hội chi bộ TDP Hòa Lộc

Đảng uỷ phường đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm thẳng thắn, đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022. Đặc biệt về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, công tác phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, công tác của các tổ chức chi hội đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện chế độ sinh hoạt, công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới…theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy. Trên cơ sở bám sát của Ban Chấp hành Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ đã xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm đúng thực chất, bám sát chức trách nhiệm vụ được giao theo quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ, xác định rõ những ưu điểm, khuyết điểm của tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí trong cấp ủy, vạch ra được những giải pháp hay cho nhiệm kỳ tới.

 

BCH Đảng ủy tổ chức duyệt đại hội các chi bộ 

Trong công tác nhân sự, các chi bộ đã lựa chọn những đảng viên đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín theo quy định của Đảng để bầu vào chi ủy khóa mới với cơ cấu hợp lý, đúng định hướng về nhân sự đã được Ban Thường vụ Đảng ủy duyệt thống nhất. Việc bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng quy chế bầu cử trong Đảng, có tính kế thừa và phát triển. Đại hội các chi bộ đã bầu ra cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 39 đồng chí, số lượng cấp ủy tái cử là 24 đồng chí, số cấp ủy mới tham gia là 15 đồng chí, cấp ủy là nữ 9 đồng chí.

Lãnh đạo các cấp chúc mừng cấp ủy khóa mới các chi bộ Hoàng Trinh

Lãnh đạo các cấp chúc mừng cấp ủy khóa mới các chi bộ Trạm y tế

Lãnh đạo các cấp chúc mừng cấp ủy khóa mới các chi bộ Công an

Lãnh đạo phường chúc mừng đại hội chi bộ  Quyền Thượng

Lãnh đạo các cấp chúc mừng cấp ủy khóa mới các chi bộ TDP Quyền Hành

Bên cạnh những kết quả đạt được trong cong tác lãnh đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân về báo cáo chính trị trình đại hội, phần điều hành của một số chi bộ, công tác tuyên truyền, các công trình phần việc chào mừng trước, trong sau đại hội… từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ:

Một là: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy cần sát sao, bám nắm các chi bộ, kiểm tra công tác chuẩn bị các văn bản và điều kiện tổ chức đại hội; thường xuyên nắm bắt thông tin, dư luận trong cán bộ, đảng viên; Đảng ủy ban hành văn bản hướng dẫn rõ ràng, chi tiết và tổ chức duyệt đại hội chi bộ đảm bảo, bài bản, chu đáo, đúng quy định.

Hai là: Cấp uỷ các chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm vận dụng sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn của tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác tư tưởng cho các đảng viên; tập trung giải quyết tốt những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc mà cán bộ, đảng viên quan tâm.

Ba là: Quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh TDP, phát động các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội thiết thực, hiệu quả, có tính lan tỏa, phù hợp với từng loại hình chi bộ. Đưa tin về kết quả Đại hội chi bộ để nhân dân trên địa bàn phường nắm được.

Ngay sau khi các chi bộ tổ chức thành công đại hội, Đảng ủy phường đã yêu cầu chi ủy, chi bộ khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ, bổ sung phân công nhiệm vụ trong cấp ủy và đảng viên chi bộ. Đảng ủy chuẩn y kết quả đại hội chi bộ kịp thời khi hồ sơ đảm bảo. Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Kỳ Trinh nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp, cho thấy sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy phường chu đáo về nội dung, quy trình, chương trình và các văn kiện phục vụ Đại hội, hơn hết là đánh giá được thành tựu, hạn chế để đề ra Nghị quyết thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng và phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh để tiến tới phường văn minh đô thị năm 2025.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 105.670
    Online: 105