Thực hiện Kế hoạch, Thông báo số 41-TB/TKS của Tổ khảo sát xây dựng chuyên đề “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo” của Ban Thường vụ Thị ủy. Sáng ngày 14/9/2021, Tổ khảo sát xây dựng chuyên đề “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo” đã làm việc với Thường trực Đảng uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND; Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thể; các thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo phường.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Huy Đông đã thông qua báo cáo tóm tắt Khảo sát đề án “Nâng cao hiệu quả của công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn phường Kỳ Trinh. Phường Kỳ Trinh được quy hoạch là phường trung tâm đô thị của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, diện tích tự nhiên 4795,02 ha, dân số 1926 hộ với 6637 khẩu, có 6 tổ dân phố trong đó có 01 tổ dân phố Hòa Lộc thuộc vùng giáo có 566 hộ, 2227 nhân khẩu. 

Toàn cảnh tại buổi làm việc

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được thực hiện có hiệu quả góp phần đảm bảo ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn phường. Hoạt động của tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn phường thuần túy tôn giáo, cơ bản chấp hành tốt quy định của pháp luật không có tổ chức, cá nhân nào vi phạm liên quan đến tôn giáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình an ninh chính trị, xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo gặp nhiều khó khăn, hiện nay vẫn tiềm ẩn một số vấn đề tác động đến ANTT.

Để công tác tôn giáo ngày càng vững mạnh, Đảng ủy phường Kỳ Trinh đưa ra các giải pháp cụ thể:

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa chia rẽ khối đoàn kết dân tộc bằng nhiều hình thức; tuyên truyền các tổ chức tôn giáo hoạt động từ thiện xã hội ở địa phương.

- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận thực hiện dự án bãi xỉ than của nhà máy nhiệt điện II và nâng cấp Hồ Lối Đồng.

- Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo, giải quyết các tranh chấp mâu thuẫn không để tình trạng lấn chiếm đất đai xảy ra trên địa bàn.

- Vận động quần chúng ưu tú tham gia học lớp cảm tình đảng, tạo nguồn kết nạp đảng viên vùng giáo.

- Xây dựng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng, bí thư chi đoàn tổ dân phố, xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giữa MTTQ với các đoàn thể phường để thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn ngày càng có hiệu quả.

- Chủ động nắm chắc tâm tư, nguyên vọng, để kịp thời xử lý dứt điểm không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn.

- Kịp thời thăm hỏi, gặp mặt, động viên các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Noel, các lễ tết.

- Thực hiện tốt các đề án phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống gắn với tuyên truyền vận động nhân dân không truyền, học đạo trái pháp luật. Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo bình thường theo pháp luật.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống âm mưu “diễn biến hoà bình”; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng dân tộc, tôn giáo tuyên truyền, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, nội dung chương trình hoạt động của đội ngũ chức sắc tôn giáo, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của các tổ chức tôn giáo hợp pháp.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các tổ chức, cá nhân tự ý xây dựng các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép.

Qua buổi làm việc đồng chí Lê Thanh Nghị đã có những chia sẽ cùng với Cấp ủy, chính quyền địa phương với những khó khăn đang gặp phải trong xây dựng cơi nới tại TDP Hòa Lộc cùng với những biểu hiện của một số cá nhân gây kích động làm ảnh hưởng đến An ninh trật tự trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng mong muốn, thời gian tới, Đảng ủy chính quyền địa phương cần nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu công tác tôn giáo, tín ngưỡng, thời gian tới cần có giải pháp để xử lý tình trạng trên, quan tâm giải quyết lợi ích chính đáng hợp pháp cho người dân...

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 105.686
    Online: 95