Thực hiện Kế hoạch khảo sát, xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thị xã Kỳ Anh, giai đoạn 2021 – 2025”, Tổ khảo sát của Ban Thường vụ Thị ủy đã làm việc với Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường.

Toàn cảnh buổi làm việc

Nhiệm kỳ 2015- 2020 Ban Chấp hành Đảng bộ phường cũng như các cấp ủy chi bộ đã có nhiều cố gắng trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, song nhìn chung chất lượng vẫn còn nhiều hạn chế, như: Việc triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hằng năm chưa sát với nhiệm vụ chính trị; Chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, của cấp trên, cấp mình, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Việc thực hiện nguyên tắc, thủ tục, quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng chưa đúng theo quy định của Đảng và Hướng dẫn của UBKT Trung ương; Người đứng đầu một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế, chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị mình...  Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra còn thiếu về số lượng và hạn chế về năng lực thực tiễn nên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ phường Kỳ Trinh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ

Qua buổi khảo sát, Ban Thường vụ Đảng ủy đã báo cáo rõ thực trạng, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ phường Kỳ Trinh. Trên cơ sở thực trạng và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ phường Kỳ Trinh, đồng chí Phạm Đình Hùng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Tổ trưởng Tổ khảo sát yêu cầu:

Một là, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy cần có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. UBKT Đảng ủy phải chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ban hành xây dựng, ban hành các văn bản triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng dựa trên nhiệm vụ, quy định và Điều lệ Đảng.

Hai là, lấy kết quả công tác kiểm tra, giám sát làm một trong những tiêu chí, căn cứ để đánh giá, kiểm điểm và phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, nhất là người đứng đầu cấp ủy.

Ba là, việc xác định đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát, nhất là nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cần phải có hướng dẫn cụ thể của UBKT cấp trên và có phương pháp phù hợp trong truyền đạt, hướng dẫn để cán bộ cơ sở dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức, cách thức thực hiện các bước theo quy trình, quy định và thủ tục trong quá trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật. Quan tâm kiện toàn bộ máy Ủy ban kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo trình độ, năng lực và có tính kế thừa. 

Bón là, thực hiện công tác sơ kết, tổng kết để đánh giá rút kinh nghiệm, để tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và UBKT trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, đồng thời có các biện pháp xử lý, giải quyết các vướng mắc, khó khăn và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

Ngoài kết quả buổi làm việc, UBKT Thị uỷ và Tổ khảo sát đã phát phiếu khảo sát thực trạng thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật đảng tại cơ sở đối với cá nhân các đồng chí cấp uỷ viên, uỷ viên UBKT Đảng uỷ và Bí thư 11 chi bộ trực thuộc để tổng hợp thông tin, tham khảo những kiến nghị đề xuất phục vụ việc tham mưu xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thị xã Kỳ Anh, giai đoạn 2021 – 2025”./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 43.807
    Online: 70