Chiều ngày 23/8/2021 Ban Tổ chức Thị uỷ Kỳ Anh làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ phường Kỳ Trinh về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ và các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý nhiệm kỳ (2015 - 2020, 2016 - 2021) và nhiệm kỳ (2020 - 2025, 2021 - 2026) của phường. Dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Anh Ngọc - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy; đ/c Phạm Đình Hùng - Phó Trưởng ban Tổ chức Thị ủy.

Tại buổi làm việc Ban Tổ chức Thị uỷ chỉ đạo và giám sát BCH Đảng bộ rà soát lại Đề án nhân sự, Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Căn cứ vào các Văn bản, Hướng dẫn, Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn cán bộ thuộc diện BTV Thị uỷ quản lý. Ban chấp hành Đảng bộ phường đã tiến hành họp và thống nhất chủ trương đề nghị Ban Thường vụ, Ban Tổ chức thị uỷ tăng cường chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cho Đảng bộ phường Kỳ Trinh đang để khuyết từ sau Đại hội Đảng bộ đến nay.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Anh Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ phát biểu ghi nhận biểu dương, đánh giá cao vai trò trách nhiệm của Ban chấp hành Đảng bộ phường về việc thực hiện Quyết định số 612 -QĐ/ThU ngày 25/10/2019 của Ban Thường vụ Thị uỷ trong thời gian qua để xây dựng hệ thống chính trị của phường. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thị uỷ nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng bộ phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức hoạt động trên các lĩnh vực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó Ban chấp hành Đảng bộ phường bám sát các quy hoạch đã được Ban Thường vụ Thị uỷ phê duyệt để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị của phường, cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trong toàn Đảng bộ và đề nghị BCH Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02 - NQ/ThU ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chủ động phát hiện, kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo cấp ủy chi bộ, chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận chính quyền nhằm phát huy sức mạnh của BCH Đảng bộ và cán bộ đảng viên thực hiện chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Huy Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Đảng bộ phường Kỳ Trinh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 43.815
    Online: 10