Sáng ngày 19/9/2020. Hội nông dân phường ra mắt mô hình tuyến đường Chi hội nông dân tự quản ở TDP Quyền Thượng.

Để thực hiện có hiệu quả, Hội Nông dân thị xã có hướng dẫn để Hội Nông dân phường căn cứ tình hình thực tế ở địa phương để lựa chọn mô hình cho phù hợp. Các Chi hội đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh môi trường trên loa truyền thanh, tại các buổi sinh hoạt chuyên đề của chi, tổ hội. 

Chi hội nông dân TDP Quyền Thượng ra quân dọn vệ sinh

Chi hội nông dân TDP Quyền Thượng ra quân dọn vệ sinh môi trường

Phong trào đã làm thay đổi cảnh quan môi trường theo hướng tích cực. Tình trạng ô nhiễm trong chăn nuôi giảm đáng kể, ý thức của người dân được nâng lên. Thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nông dân trong việc chủ động tham gia giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Nhân rộng mô hình  tuyến đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - tại các tổ dân phố/.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 43.796
    Online: 44