Tiếp tục thực hiện Thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Chỉ thị số 11-CT/Th.U, ngày 10/06/2021 của BTV Thị ủy về việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Ngày 28/6/2022 Đảng ủy phường Kỳ Phương tổ chức đối thoại MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường và các chi hội, chi đoàn các tổ dân phố. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Phùng Quốc Việt Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy;

    

Toàn cảnh hội nghị

    

    Đồng chí Lê Văn Chương Bí thư Đảng ủy, chú tịch UBND báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, QPAN, công tác xây dựng đô thị văn minh của phường trong thời gian qua

Đồng chí Lê Quang Hòa chủ tịch UBMTTQ báo cáo kiến nghị đề xuất của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội với cấp ủy, CQ

    Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/Th.U, ngày 01/03/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo. Đảng ủy phường Kỳ Phương; chương trình công tác năm 2022 của BTV, BCH;

     Ngày 28/06/2022 Đảng ủy phường Kỳ Phương tổ chức hội nghị đối thoại với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể phường và các chi hội, chi đoàn, chi hội tổ dân phố trên địa bàn để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng, các kiến nghị, đề xuất trong quá trình hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ phường đến tổ dân phố; tại hội nghị có 13 ý kiến, 34 kiến nghị đề xuất của các đại biểu đã thẳng thắn phát biểu, kiến nghị, chất vấn tập trung vào các nhóm nhiệm vụ mà hiện nay UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể phường, các chi hội, chi đoàn ở tổ dân phố đang gặp khó khắn đó là:

       - Công tác nhân sự BCH các chi hội, chi đoàn hiện nay;

       - Nguồn kinh phí hoạt động của các chi hội, chi đoàn hiện nay;

       - Công tác tập hợp, thu hút hội viên, đoàn viên tham gia hoạt động;

       - Do chế độ phụ cấp theo Nghị định 34 của Chính Phủ thấp nên đề nghị cấp ủy, chính quyền có các giải pháp vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho cán bộ thực hiện các nhóm nhiệm vụ ở cấp tổ dân phố;

        - Khó khăn trong các hoạt động phong trào thi đua, các hoạt động tuyên truyền, vận động

       - Một số lĩnh vưc có liên quan đến quyền lợi của hội viên, đoàn viên;

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo

Đ/c Phùng Quốc Việt Phó trưởng ban Dân vận Thị ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

    - Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Phùng Quốc Việt Phó trưởng ban Dân vận Thị ủy, đã ghi nhận công tác lãnh đạo, điều hành và quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với phong trào hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phường và tổ dân phố trong thời gian qua; thời gian tới đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phương Kỳ Phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo khối MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội phường và tổ dân phố duy trì hoạt động, thu hút hội viên, đoàn viên; đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội bằng những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể, tạo dấu ấn trong các phong trào để thu hút hội viên, đoàn viên tham gia hoạt động ngày càng hiệu quả hơn;

Đ/c Lê Văn Chương Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND tiếp thu, giải trình và kết luận hội nghị

    Tại hội nghị đồng chí đã tiếp thu các ý kiến, phản ánh,  đồng thời giải trình, trả lời các kiến nghị, đề xuất góp ý của cán bộ hội viên đoàn viên, để tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động của khối MT và các tổ chức đoàn thể từ phường đến tổ dân phố hoạt động hiệu quả hơn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/Th.U, ngày 01/03/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2022 – 2025; yêu cầu MTTQ và các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện hàng tháng, hàng quý bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tạo dấu ấn sau khi tổ chức các hoạt động để thu hút hội viên tham gia hoạt động./.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 88.566
    Online: 68