Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ThU, ngày 26/04/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; ngày 08 và 09/06/2022 Đảng ủy phường Kỳ Phương chỉ đạo chi bộ tổ dân phố Hồng Sơn đại diện khối chi bộ nông thôn, chi bộ Trường Mầm Non đại diện khối chi bộ cơ quan tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025; Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Ngọc UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; đồng chí Bùi Thanh Tùng UVBTV, Trưởng Công An thị xã, Trưởng đoàn Công tác chỉ đạo Kỳ Phương và các đồng chí tổ trưởng, các đồng chí tổ trưởng, tổ phó và thành viên đoàn công tác theo QĐ 183 của BTV Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thị Tường Vân Phó phòng GDĐT; đồng chí Nguyễn Thị Huyền chuyên viên phòng GDĐT thị xã và các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy đã về dự và chỉ đạo Đại hội;

    

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Nghi lệ chào cờ đại hội

Toàn cảnh đại hội

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn khai mạc đại hội

    Đ/c Nguyễn Anh Ngọc UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy và Đồng chí Bùi Thanh Tùng UVBTV, Trưởng CATX, Trưởng Đoàn công tác chỉ đạo phường Kỳ Phương theo QĐ số 183 của BTV Thị ủy tặng hoa chúc mựng Đại hội

Lãnh đạo phòng GDĐT thị xã tặng hoa chúc mựng Đại hội

Đoàn công tác 183 tặng hoa chúc mựng đại hội

BTV Đảng ủy phường Kỳ Phương tặng hoa chúc mừng Đại hội

    Đồng chí Hoàng Anh Tuấn chi bộ Hồng Sơn trình báo cáo cáo tổng kết thực hiện NQ

đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền chi bộ Trường MN trình báo cáo cáo tổng kết thực hiện NQ

đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025

    Trong nhiệm kỳ vừa qua chi bộ TDP Hồng Sơn thuộc Đảng bộ phường Kỳ Phương đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ do đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022 đề ra. Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo Quốc phòng, An ninh,  giải quyết việc làm, xây dựng đô thị văn minh,  đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp,  gắn với việc thực Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4  khóa XII về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 02-NQ/ThU, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 - 2025;

    Cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn nhận thức đầy đủ về quan điểm, lập trường, tư tưởng chính trị, không giao động trước mọi âm mưu, diễn biến của các thế lực phản động, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác; luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; tham gia học tập các Quy đinh, Nghị quyết, Chí thị, Kết luận  của Trung ương, tỉnh và Thị ủy, triển khai và giao cho đảng viên viết bài thu hoạch đâỳ đủ, có chất lượng;

    Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/Th.U, ngày 03/2/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy, kế hoạch số 16-KH/ĐU, ngày 10/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi bộ đã tổ chức 02 cuộc sinh hoạt chuyên đề; trong đó có 01 cuộc về công tác xây dựng Đảng. Hàng tháng BCH chi ủy bám sát nhiệm vụ trong tâm của tổ dân phố để xây dựng kế hoạch trình hội nghị chi bộ bàn bạc dân chủ, đề ra các giải pháp thực hiện, ngoài nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thì BCH chi ủy còn đi sâu  đánh giá nhiệm vụ về chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tổ chức kiểm điểm, phê bình chưa hoàn thành nhiệm vụ;

- Trong sinh hoạt chi bộ lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, các tin nóng trong nước và quốc tế, các vấn đề của địa phương theo tai liệu của Ban Tuyên giáo thị ủy cung cấp và các sự kiện chính trị, kinh tế hiện nay được dư luận quan tâm có tầm ảnh hưởng  đến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên để quản triệt, trao đổi, chia sẻ, giúp cho cán bộ, đảng viên có cách nhìn nhận khách quan, thể hiện tư tưởng, quan điểm thống nhất.

    Về chi bộ Trường Mầm Non, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì BCh chi ủy luôn quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dừng cơ quan văn hóa, văn minh. Trong nhiệm kỳ chi bộ đã xét cho 9 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng; trong đó kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào đảng;

   

Đại biểu chi bộ Hồng sơn tham luận tại đại hội

Đại biểu chi bộ Trường MN tham luận tại đại hội

    Đại hội bầu BCH chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025

Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng BCH chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025

    Phát biểu chỉ đạo đại hội;

Đ/c Lê Văn Chương bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo đại hội

    Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Văn Chương Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND đã ghi nhận sự nổ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà  nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2019-2022 đã đề ra; đồng thời trong nhiệm kỳ tới đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho chi bộ quyết tậm thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra;

    Hội ý rút kinh nghiệm sau đại hội điểm;

Đồng chí Lê Văn Chương bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm sau đại hội điểm

    Sau đại hội điểm của hai chi bộ đại diện cho hai khối; Thường trực Đang ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm; đồng thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong khâu điều hành, tổ chức đại hội. Sau đại hội điểm của 02 chi bộ Đảng ủy sẻ tập trung chỉ đạo 10 chi bộ còn tại tổ chức đại hội bắt đầu từ ngày 10/6 đến ngày 30/6/2022 sẽ hoàn thành công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2022-2025;


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 88.094
    Online: 41