Xã Kỳ Phương nằm trên trục đường Quốc lộ 1A, phía bắc giáp xã Kỳ Lợi, phía nam giáp xã Kỳ Nam và huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình), phía đông giáp biển, phía tây giáp xã Kỳ Liên và Kỳ Long. Xã Kỳ Phương có diện tích tự nhiên: 3.548,33 ha, trong đó đất dùng vào nông nghiệp 986,22 ha, đất dùng vào lâm nghiệp 1639, 27ha, đất khu dân cư 41, 53 ha, đất chuyên dùng 189, 83 ha, đất chưa sử dụng: 538,97 ha. Trong số diện tích đất chưa sử dụng có 151,64 ha đất bằng, 387,33 ha đổi núi và 1,45 ha núi đá không có rừng cây (theo Niên giám thống kê tháng Ì năm 2009).

Là xã nằm sát biển, lại là vùng đổi núi, cùng nằm trong mảnh cuối một chỉ của dãy Trường Sơn Bắc mọc lấn ra biển. Phía tây là một mảng đồi núi nên địa bàn nghiêng từ tây sang đông, phía dưới đường Quốc lộ 1A là đồng ruộng khá rộng và bằng (trước năm 1945, vùng này làhai đồn điển của người Pháp và quan lại phong kiến.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Sơ đồ địa giới hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 84.238
   Online: 35