LỜI GIỚI THIỆU

Quá trình hình thành và phát triển, nhân dân Kỳ Phương lên tục phải chống chọi với thiên tai địch họa để tồn tại và phát triển, Nhưng trong Gan nan thủ thách tô luyên cho con người ở đây đức tính cần kiêm, đoàn kết cộng đồng. kiên trì dung cảm. Truyền thống đó càng được phát huy khi có sự lãnh đạo của Đảng.

Điều đó được thể hiện trong kháng chiến chống Pháp, choogs Mỹ, xứng đáng danh hiệu: “ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” xã Kỳ Phương và Tiểu đội nhân quan gái “ Đơn vị Anh hùng LLVT ND”, cùng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước phong tặng. Sau chiến tranh, Đảng bộ Kỳ Phương trực tiếp lãnh đạo nhân dân thực hiện sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội để hòa nhập vào tiến trình phát triển, quê hương ngày them đổi mới theo hướng giàu mạnh, văn minh, điều đó càng khẳng định vai trò của Đảng bộ có ý nghĩa quyết định trực tiếp.

          Thực hiện chỉ thị của huyện ủy, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2005 – 2010, Ban Chấp hành Đảng bộ quyết định biên soạn lịch sử Đảng bộ xã Kỳ Phương ( 1946 -2012) để ghi lại lịch sử lảnh đạo của Đảng bộ 66 năm qua, nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, kinh nghiệm quý báu, nhằm lãnh đạo xây dựng quê hương tiếp tục đổi mới và phát triển, Quá trình chỉ đạo, biên soạn đã có nhiều cố gắng, nhưng do hạn chế về tư liệu, nên không tránh khỏi thiếu sót, kính mong quý vị cảm thông và chân thành góp ý để khi có điều kiện sẽ hoàn thiện them.

Hoàn thành cuốn Lịch sử là sự nỗ lực của Đảng ủy, UBND Huyện ủy, Hội KHLS, cán bộ lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ, các gia đình con em Kỳ Phương gần xa, nhân dịp này Ban Chấp hành Đảng bộ xin chân thành cảm ơn quý vị và trân trọng giới thiệu cuốn Lịc sử Đảng bộ xã Kỳ Phương-

Tập I ( 1945

 Kỳ Phương, ngày 10 tháng 03 năm 2013

  TM BCM ĐẢNG BỘ XÃ KỲ PHƯƠNG

   BÍ THƯ

Lê Công Diếu


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Sơ đồ địa giới hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 84.199
   Online: 65