Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 của BTV Thị ủy về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025. Ngày 27/02/2022 và ngày 03/03/2022, Đảng ủy phường Kỳ Phương chỉ đạo chi bộ TDP Hồng Sơn đại diện cho khối tổ dân phố, Chi bộ Trường Tiểu học đại diện cho khối cơ quan tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 03/2022. Về dự và chỉ đạo có đồng chí Thiếu tá Trần Đình Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đèo ngang, thành viên đoàn công tác theo Quyết định số 183 của Ban Thường vụ Thị ủy; Đồng chí Lê Ngọc Sơn UVBTV, phó chủ tịch UBND phường và các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy, các đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc;

 

Chi bộ Trường Tiểu học

 

Toàn cảnh hội nghị chi bộ Trường Tiểu học sinh hoạt điểm

    - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Quy định số 1193-QĐ/TU, ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng; Nghị quyết số 02 –NQ/ThU, ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021 -2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2022; trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy. Từ đầu năm 2022 Đảng ủy đã xây dựng và phân lịch sinh hoạt điểm để các chi bộ chủ động xây dựng nội dung sinh hoạt sát với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị, thu hút sư quan tâm, góp ý, phát huy trí tuế của cán bộ, đảng viên ở các chi bộ;

   - Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ phòng chống dịch Covid 19 và xây dựng đô thị văn minh;  trong đợt sinh hoạt này các chi bộ cũng đã chủ động rà soát, đánh giá lại kết quả hoạt động của BCH chi ủy trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra nhiều giải pháp để xây dựng đề án nhân sự chi ủy khóa mới đủ năng lực, trình độ, lòng nhiệt huyết với Đảng, với nhân dân, nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

Đảng viên tham luận y kiến tại hội nghị

  

Đảng viên tham luận tại hội nghị

Hội nghị rút kinh nghiệm

    Sau tổ chức sinh hoạt chuyên đề, Đ/c  Thiếu tá Trần Đình Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đèo ngang, thành viên đoàn công tác và  Đồng chí Lê Ngọc Sơn UVBTV, phó chủ tịch UBND phường đã chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm; các đồng chí đã đánh giá nghiêm túc công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện nội dung sinh hoạt chuyên đề, theo các tiêu chí Quy định 1193 của BTV Tỉnh ủy, bám sát các nội dung theo Nghị quyết số 02 của BTV Thị ủy và Kế hoạch của Đảng ủy phường Kỳ Phương. Nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong công tác xây dựng báo cáo, các mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi của chuyên đề sinh hoạt cần được đi sâu phân tích để hạn chế trở ngại khi tổ chức thực hiện; Theo đó các đại biểu tham dự hội nghị rút kinh nghiệm, đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt được chuẩn bị khá chu đáo, điều hành linh hoạt và đã đề ra Nghị quyết sát đúng với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trong công tác xây dựng Đảng trong năm 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 84.807
    Online: 9