- Tiếp tục thực hiện Thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Chỉ thị số 11-CT/Th.U, ngày 10/06/2021 của BTV Thị ủy về việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Ngày 07/01/2022 Đảng ủy phường Kỳ Phương tổ chức đối thoại với nhân dân trên địa bàn toàn phường. Nội Dung: Đối thoại giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác biến động đất đai trong thời gian vừa qua trên địa bàn phường;

           Trong thời gian vừa qua trên địa bàn phường thị xã Kỳ Anh nói chúng và phường Kỳ Phương nói riêng tình hình đất đai biễn động liên tục, các tổ chức, cá nhân và môi giới bất động sản liên tục thổi giá mua bán đất đai làm cho tình hình giá đất luôn biến động thất thường.  Đề ổn định tâm lý cho nhân dân và cảnh giác với các chiêu trò của các môi giới bất động sản; đặc biệt là giải quyết một số vấn đề liên quan đến các thủ tục đất đai.

        Ngày 07/01/2022 Đảng ủy phường Kỳ Phường tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn toàn phường để tuyên truyền cho nhân dân biết các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trong lĩnh vực đất đai; đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan mà nhân dân quan tâm trong thời gian qua.

         Nhân dân đặt câu hỏi chất vấn, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý, làm thủ tục và tuyên truyền các chủ trương, quy định liên quan đến công tác biến động đất đai trên địa bàn trong thời gian qua.

           Tại hội nghị đã có 14 ý kiến kiến nghị đề xuất với cấp ủy chính quyền quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai trong thời gian qua; các đồng chí chủ tri đã ghi nhận những ý kiến góp ý, phản ánh của nhân dân liên quan đến công tác quản lý, làm thủ tục cấp đổi, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dung đất đai vầ phối hợp với cấp ủy chính quyền trong công tác quản lý đât đai, nhất là các thửa đất do nhà nước quản lý. Đồng thời các đồng chí chủ trì hội nghị đã trả lới thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật với các cấu hỏi, kiến nghị, đề xuất của nhân dân để nhân dân hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật nhà nước trong lĩnh vực đất đai./.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 84.197
    Online: 43