Theo tin từ Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh, hiện nay nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên địa bàn, nền nhiệt luôn ở mức cao từ 36 đến 380C, cấp dự báo cháy rừng ở Cấp IV, Cấp V (Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm). Nếu xẩy ra cháy rừng thì khả năng cháy lớn và tốc độ lửa lan tràn rất nhanh trên tất cả các loại rừng.

BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG THỊ XÃ KỲ ANH, YÊU CẦU UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, CHỦ RỪNG VÀ HẠT KIỂM LÂM TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ SAU:

1. Thông tin cấp dự báo cháy rừng đến các chủ rừng và người dân trên địa bàn biết để phòng ngừa; UBND các xã, phường chỉ đạo Ban Văn hóa tăng thời lượng phát thanh trên loa truyền thanh của phường, xã (nội dung tuyên truyền đã được Hạt Kiểm lâm phối hợp với TT-VH phối hợp biên soạn).

2. Nghiêm cấm các hộ gia đình tuyệt đối không được xử lý thực bì bằng lửa để trồng rừng sau khai thác; chấp hành nghiêm túc Quy định số 04/QĐ-BCĐ ngày 17/5/2021 của Ban chỉ đạo về xử lý thực bì bằng lửa sau khi khai thác rừng và một số hành vi, vi phạm về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Thực hiện nghiêm túc trực gác phát hiện sớm lửa rừng đảm bảo đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng; cấm tất các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vui chơi giải trí có phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ở các khu vực trong và ven rừng.

4. Phát hiện và xử lý kịp thời các điểm phát lửa, chủ động làm tốt phương án “4 tại chỗ”, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xẩy ra, kiên quyết không để xẩy ra cháy lớn, lan tràn trên diện rộng.

5. Yêu cầu các đồng chí được giao nhiệm vụ tại Quyết định số 03/QĐ-BCĐ ngày 06/4/2021 của Ban chỉ đạo, về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững thị xã Kỳ Anh; bố trí, sắp xếp thời gian thường xuyên bám, nắm cơ sở, địa bàn được giao phân công chỉ đạo, phụ trách.

6. Sau cháy rừng xẩy ra, Hạt Kiểm lâm chủ trì phối hợp với lực lượng Công an, UBND các xã, phường liên quan tiến hành đo đếm xác định mức độ thiệt hại, đồng thời tổ chức điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./. 

                                                                                  BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH PTLN BỀN VỮNG THỊ Xà                                                                                                      Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 83.903
    Online: 44