Thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND, ngày 15/3/2021 của UBND thị xã Kỳ Anh và văn bản số 363/ UBND-KT, ngày 09/3/2021 của UBND thị xã Kỳ Anh về việc triển khai các giải pháp kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò

      Hiện nay trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đã phát hiện 47 ổ dịch thuộc  9 xã, phường  và có 70 con bò đã bị phát dịch, trong đó có 02 con bị chết, Trên địa bàn phường Kỳ Phương tính đến nay đã có 28 con bò bị bệnh, đang điều trị. Trước tình hình diển biến của dịch, bệnh có nguy cơ lây lan nhanh trong thời gian tới, nhằm để chủ động trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và khẩn trương kiểm soát, khống chế các ổ dịch. Ủy ban nhân dân phường thông báo và yêu cầu các cơ quan, ban ngành, các TDP và toàn thể Nhân dân thực hiện tốt các nội dung sau.

    - Ban VHTT phường phối hợp các TDP tuyên truyền, cảnh báo kịp thời các công điện của tỉnh, của thị xã và các văn bản hướng dẫn của ngành chuyên môn đến các hộ chăn nuôi về tình hình dịch bệnh để người chăn nuôi biết chủ động phòng tránh.

    - Cán bộ khuyến nông cùng thú y phường thường xuyên hướng dẫn người chăn nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng, nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, đối với các con đã bị bệnh phải nuôi nhốt, chăm sóc, điều trị riêng biệt không thả rông, nhốt chung cùng với tổng đàn; Triển khai các hộ chăn nuôi vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng, rải vôi bột khu vực các ổ dịch. Tổ chức rà soát tổng đàn, đăng ký vắc xin để tiêm phòng kịp thời cho đàn trâu, bò chưa bị bệnh.

    - Ban bảo vệ dân phố phối hợp với các TDP tăng cường công tác quản lý chặt chẽ việc hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc trên địa bàn, Triển khai làm các điểm cảnh báo, kiểm soát ở địa bàn các TDP đã có trâu, bò bị dịch.

    - Đề nghị UBMTTQ phường và các tổ chức đoàn thể phối hợp với các ngành liên quan và các TDP tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn người chăn nuôi làm tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt quan tâm các hộ dân, các tổ, đội vay vốn ngân hàng chính xã hội, vốn quỹ hội nông dân để giảm nguy cơ rủi ro trong việc sử dụng vốn

     - Để làm tốt công tác phòng dịch đề nghị các cơ quan, ban, ngành liên quan, các hộ kinh doanh, buôn bán, hộ chăn nuôi trên địa bàn thực hiện nghiêm túc./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 84.206
    Online: 59