Xã Kỳ Phương nằm trên trục đường Quốc lộ 1A, phía bắc giáp xã Kỳ Lợi, phía nam giáp xã Kỳ Nam và huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình), phía đông giáp biển, phía tây giáp xã Kỳ Liên và Kỳ Long. Xã Kỳ Phương có diện tích tự nhiên: 3.548,33 ha, trong đó đất dùng vào nông nghiệp 986,22 ha, đất dùng vào lâm nghiệp 1639, 27ha, đất khu dân cư 41, 53 ha, đất chuyên dùng 189, 83 ha, đất chưa sử dụng: 538,97 ha. Trong số diện tích đất chưa sử dụng có 151,64 ha đất bằng, 387,33 ha đổi núi và 1,45 ha núi đá không có rừng cây (theo Niên giám thống kê tháng Ì năm 2009).

Là xã nằm sát biển, lại là vùng đổi núi, cùng nằm trong mảnh cuối một chỉ của dãy Trường Sơn Bắc mọc lấn ra biển. Phía tây là một mảng đồi núi nên địa bàn nghiêng từ tây sang đông, phía dưới đường Quốc lộ 1A là đồng ruộng khá rộng và bằng (trước năm 1945, vùng này làhai đồn điển của người Pháp và quan lại phong kiến.

CuĐúc (Coudoux ở Đại Hào Thần Đầu, và đồn điển Ký Huệ và gần đó còn có đồn điển Thiên Lý của Gira (Tra), Do núi sát biển nên địa bàn vùng trong nói chung và Kỳ Phương nói riêng, có nhiều khe suối bắt nguồn từ dãy Hoành Sơn chảy về phía đông, hợp lưu thành sông chảy qua nhiều làng xã rồi vòng ra phía bắc nhập vào sông Quyền chảy về Hải Khẩu đổ ra biển. Cùng với Kỳ Nam, địa bàn Kỳ Phương cũng là vùng đất ở cuối phía nam của tỉnh Hà Tĩnh, xa xưa vùng đất Thần Đầu, Ngưu Sơn được coi là “phên dậu” của nước Đại Việt; thời tiền sử thuộc bộ Cửu Đức-một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Đầu thế kỷ XIX, vùng Kỳ Phương cũng thuộc tổng Đậu Chữ. Giữa thế kỷ XIX, tách phần đất các xã vùng trong của tổng Đậu chữ để thành lập tổng Hoằng Lễ, nên địa bàn Kỳ Phương lúc đó nằm trong tổng Hoằng LỄ. Sau Cách mạng tháng §-1945, thành lập xã Hoằng Hanh gồm phần đất các làng: Đại Hào, Nhân Hoà, Ngưu Sơn, Phương Đình, Thần Đầu, Thổ Phác. Năm 1954 đổi tên thành xã Kỳ Phương. Năm 1961 tách làng Ngưu Sơn để thành lập xã Kỳ Nam. Năm 1986 tách 150 ha diện tích và 383 nhân khẩu về phía Bắc nhập vào xã Kỳ Liên mới thành lập. Hiện nay xã Kỳ Phương sồm đất của 7 xóm: Hồng Hải, Hồng Sơn, Nhân Hoà, Nhân Thắng, Quyết Thắng, Quyết Tiến và Thắng Lợi. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Sơ đồ địa giới hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 88.576
   Online: 52