Kỳ Ninh là xã bãi ngang ven biển, phía bắc giáp xã Kỳ Khang, Phía Đông giáp biển, phía Nam giáp xã Kỳ Lợi, xã Kỳ Hà và Kỳ Hải, phía Tây giáp xã Kỳ Thọ. Với tổng diện tích tự nhiên là 2101,95 ha trong đó: Diện tích đất nông nghiệp chiếm 1261,29 ha chiếm 61,01 tổng diện tích đất tự nhiên; đất phi nông nghiệp là 644,91 ha chiếm 30,68% tổng diện tích đất tự nhiên; đất chưa sử dụng 195,75 ha chiếm 9,3% tổng diện tích đất tự nhiên, Trước năm 1945 là các làng: Đồng Nghĩa, Hải Khẩu, Tân Yên, Thuận Định, Vĩnh Lộc, Xuân Chữ, và Yên Điềm (tổng Đậu Chữ). Cuối năm 1945 thành lập xã Đậu Ninh. Năm 1949 nhập với xã Đậu Thọ thành xã Lĩnh Nam. Năm 1954 chia Lĩnh Nam thành 2 xã Kỳ Ninh (Đậu Ninh cũ) và Kỳ Thọ (Đậu Thọ cũ). Trước năm 2013 toàn xã Kỳ Ninh có 13 thôn là: Tam Hải 1, Tam Hải 2, Đồng Tiến, Đồng Tâm, Đồng Tân, Vĩnh Lộc, Tân Giang, Xuân Hà, Tân Thuận, Hải Điền, Hải Lộc, Vĩnh Lợi, Bàn Hải, Tân Thành. Hiện Nay sáp nhập thành 9 thôn (Tân Thắng, Tân Thành, Vĩnh Thuận, Hải Hà, Tân Tiến, Tiến Thắng, Bàn Hải, Tam Hải 1 và Tam Hải 2). Là xã có hơn 10 km bãi biển dài và đẹp; có đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu trên địa bàn thuận lợi cho việc khai thác thuỷ hải sản và du lịch bãi tắm, du lịch tâm linh. Toàn xã hiện có 2.225 hộ với 7.210 nhân khẩu.

Sơ đồ địa giới hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 35.368
Online: 48