KenhTin/Theo-guong-Bac.aspx
 http://dichvucong.hatinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_dv=A20D7340-1513-DC9A-A3D2-666DF2E1C037
Phòng chống thiên tai
/hungtri/KenhTin/Xay-dung-Nong-thon-moi.aspx
http://congbao.hatinh.gov.vn
http://baohatinh.vn
http://hatinh.gov.vn/
 Xây dựng văn minh đô thị
/hungtri/home/hoi-dap/
Sơ đồ địa giới hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 80.761
Online: 82
°