Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2022, Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về" Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025", Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thống nhất để ban hành Nghị quyết tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong giai đoạn mới

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 67.997
    Online: 44