I. SỐ ĐIỆN THOẠI  ĐƯỜNG GIÂY NÓNG LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG

     1. Trần Văn Chung - Chủ tịch UBND- Số điện Thoại: 0911095199; 097931

  2. Lê Công Trung - Phó chủ tịch UBND - Số điện Thoại: 0912105626

3. Hà Nam Thảo - Phó chủ tịch UBND - Số điện Thoại: 0912581269

II.  ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN KIẾN NGHỊ PHẢN ÁNH CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

vanchungkl79@gmail.com

lehongmai2009@gmail.com

 

 

Sơ đồ địa giới hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 80.930
Online: 74