1. Đồng Chí: Trần Đình Phúc  - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường

2.  Đồng Chí: Trương Văn Tịnh - Phó bí thư, Thường trực Đảng ủy

3. Đồng chí: Trần Văn Chung - Phó bí thư, Chủ tịch UBND

4. Đồng chí Lê Thị Hương Trà - UVBTV, Chủ tịch MTTQ phường

4. Đồng chí: Nguyễn Thành Dương - ĐUV, Phó chủ tịch HĐND

5. Đồng chí Lê Công Trung - ĐUV, Phó chủ tịch UBND

6. Đồng Chí: Hà Nam Thảo - ĐUV, Phó chủ tịch UBND

7. Đồng chí: Lê Thành Trung - ĐUV, Chủ tịch Hội Nông Dân

8. Đồng chí: Phan Thị Luyến - ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN

9. Đồng chí: Lê Hồng Hải - ĐUV, chủ tịch Hội Cựu chiến Binh

10. Đồng chí: Trịnh Thị Xuân - Bí Thư Đoàn phường

11. Đồng chí: Mai Lương Tâm - ĐUV, Chỉ huy trưởng Quân Sự

12. Đồng chí: Trần Anh Dũng - Công chức Văn hóa - Xã hội

13. Đồng chí: Trần Đình Hoan - Công chức Tư Pháp-HT

14. Đồng chí: Lê thị Hồng Mai - Công chức Văn Phòng

15. Đồng chí: Nguyễn Thị Cương - Công chức văn phòng

16. Đồng chí. Lương Thị Thu - Công chức văn hóa, chính sách

17. Đồng chí: Trần Thị Kim Cúc - Công chức Kế Toàn

18. Đồng chí: Lê Thị Hồng Vân - Công chức Địa chính, TNMT

19. Đồng chí: Trần Văn Hùng - Phó chủ tịch MTTQ

20. Đồng chí: Trần Xuân Thành - Phó chủ tịch Hội Nông Dân

21. Đồng chí: Nguyễn Thị Lệ Duyên - Phó chủ tịch Hội LHPN

22. Đồng chí: Trần Tiến Chương - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

23. Đồng chí: Trần Xuân Mạnh- Phó chỉ Huy quân sự

24. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngoan - Phó bí thư Đoàn TN.

Sơ đồ địa giới hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 80.928
Online: 111