Trước diễn biến phức tạp của Dịch Covid-19, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Kỳ Lợi đề nghị:

Người dân và Doanh nghiệp hạn chế đến trực tiếp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã nộp hồ sơ.

Thay vì đến trực tiếp, Người dân và Doanh nghiệp hãy nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công: Theo địa chỉ: http://dichvucong.hatinh.gov.vn

Để đảm bảo hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo sức khỏe cho người dân và cộng đồng:

1. Yêu cầu tất cả các trường hợp đang trong thời gian theo dõi, cách ly không được đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để giao dịch. Nếu phát hiện chưa đủ ngày cách ly, chúng tôi buộc phải TỪ CHỐI GIẢI QUYẾT VÀ CÓ BIỆN PHÁP BẮT BUỘC MỜI RA KHỎI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN KẾT QUẢ.

2. Trường hợp cần thiết đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã giải quyết Thủ tục hành chính: Yêu cầu Người dân, Doanh nghiệp ĐEO KHẨU TRANG, thực hiện RỬA TAY SÁT KHUẨN trước khi vào nộp hồ sơ.

3. Yêu cầu chỉ được Chủ hồ sơ vào nộp hồ sơ, tất cả những người đi cùng đều phải ở ngoài để giảm số lượng người trong khu vực nộp hồ sơ. Khi thấy số lượng người trong khu vực nộp hồ sơ hoặc khu vực chờ đã đông (trên 10 người) thì tự giác ra ngoài, chờ giảm số lượng người mới vào nộp hồ sơ. Vậy Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Kỳ Lợi thông báo để Người dân và các Doanh nghiệp được biết để thực hiện một cách nghiêm túc./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 68.675
    Online: 142