Chiều ngày 12/9/2023, UBND xã phối hợp UBMTTQ xã Kỳ Hà tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Tham dự hội nghị có các đc: Võ Thị Như Long- trưởng phòng tư pháp thị xã; Phạm Thị Dung- uỷ viên uỷ ban MTTQ thị xã; Thường trực Đảng ủy-HĐND-UBND- UBMTTQ xã, Trưởng, phó ngành, đoàn thể, công chức; Bí thư chi bộ, thôn trưởng, Tổ trưởng tổ hoà giải ở 05 thôn và các cá nhân được khen thưởng.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và một số ý kiến tham luận của các đại biểu. Trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở cơ sở đã ngày càng đi vào nề nếp, thống nhất, hiệu quả và tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Công tác phổ biến, quán triệt, triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn lực, kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở. Việc củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải, hòa giải viên được thực hiện thường xuyên, kịp thời và từng bước thu hút được lực lượng nòng cốt, người có uy tín, kinh nghiệm, hiểu biết pháp luật trong cộng đồng dân cư.

 

 

Chủ trì hội nghị

Công tác phối hợp giữa các ban ngành liên quan trong công tác hòa giải đã phát huy hiệu quả tích cực. Tỷ lệ hòa giải thành ngày càng tăng. Việc xây dựng và triển khai các mô hình về công tác hòa giải ở cơ sở có nhiều khởi sắc. Hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã ngày càng phát huy được hiệu quả, giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong nhân dân, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, phòng ngừa vi phạm pháp luật, góp phần ổn định trật tự xã hội ở địa bàn dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên toàn xã…

Tại hội nghị, các đại biểu đã có những tham luận chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở cũng như những cách làm hay, giải pháp nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở tại cộng đồng dân cư.

Đ/c: Võ Thị Như Long- trưởng phòng tư pháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

Đ/c: Lê văn Luyện- bí thư Đảng uỷ. chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh đó việc triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Công chức tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở hoạt động kiêm nhiệm; kỹ năng hòa giải, kiến thức pháp luật và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận hòa giải viên còn hạn chế. Hoạt động của Tổ hòa giải ở các Tổ hòa giải hoạt động còn mang tính hình thức, chưa phát huy được vai trò trong giải quyết các mâu thuẫn tại cộng đồng. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong công tác hòa giải chưa được thể hiện rõ. Kinh phí chi cho công tác hòa giải còn khó khăn, chưa động viên kịp thời cho các Tổ hòa giải và hòa giải viên.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân có nhiều thành tích trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã.

 

 

Lãnh đạo phường tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở.

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Sơ đồ địa giới hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 114.458
Online: 43