Theo lộ trình xã Kỳ Hà sẽ phấn đấu đạt xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022. Để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất những cách làm hay, sáng tạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng NTM. Sáng ngày 08/4, Đảng uỷ xã đã tổ chức hội nghị Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các ban ngành, đoàn thể; chi uỷ chi bộ, Ban cán sự các thôn và người dân trên địa bàn xã. Đồng chí Lê Văn Luyện - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Hồng Chung - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị

Để xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, cùng với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã cũng đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí, phù hợp với thực tế ở địa phương. Đánh giá tiêu chí đạt: 1: Quy hoạch; 2: Giáo dục – Y tế - Văn Hóa; 3: An ninh- Hành chính công; 4: Khu dân cư kiểu mẫu. Các tiêu chí chưa đạt: 1: Hạ tầng kinh tế - xã hội; 2: Sản xuất – việc làm – thu nhập – Hộ nghèo; 3: Cảnh quan môi trường.                                                                                                                              

Cán bộ và nhân dân tham gia ý kiến đối thoại

Tại buổi đối thoại có hơn 50 cán bộ và nhân dân tham gia,  tiếp thu 11 lượt ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề: Đầu tư, xây dựng giao thông; Hỗ trợ xi măng làm đường ;môi trường xanh-sạch- đẹp, quản lý quy hoạch…Nhiều ý kiến phát biểu liên quan với nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách và định hướng phát triển nông, ngư nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và chính sách ưu đãi về vốn, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người dân....

Toàn cảnh đối thoại

Trên cơ sở những ý kiến, đối thoại, nội dung đề xuất của đại biểu; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tiếp thu và đề ra giải pháp tập trung: Phát triển kinh tế nông- lâm- ngư- diêm nghiệp, mô hình kinh tế có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của xã. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác xây dựng NTM trên địa bàn xã còn nhiều việc phải làm, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và vào cuộc quyết liệt của người Dân. Thời gian tới, xã Kỳ Hà cần sự chỉ đạo của lãnh đạo thị xã, tổ công tác chỉ đạo xã, sẽ tiếp tục quan tâm và chỉ đạo ban, ngành, đơn vị liên quan nỗ lực hơn nữa, sớm khắc phục những bất cập, tồn tại. Tập trung huy động mọi nguồn lực của tỉnh, của thị và các nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp và trong Nhân dân; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; xây dựng đời sống văn hóa mới, kết hợp với giữ gìn ANTT; Tổ chức tiếp, đối thoại để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân giải quyết những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ,  xây dựng tình đoàn kết trong Nhân dân, tích cực lao động sản xuất nâng cao thu nhập cùng chung sức xây dựng NTM. Tập trung khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh, của địa phương để phát triển nông- lâm- ngư- diêm nghiệp, nhất là phát triển những sản phẩm nông, ngư nghiệp an toàn, chất lượng, ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu thực hiện thành công các tiêu chí.

Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự chung tay của toàn xã hội xã Kỳ Hà sẽ có những chuyển biến tích cực trong công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2022.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Sơ đồ địa giới hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 99.961
Online: 46