Chiều ngày 04/4 và sáng 05/4/2022 Hội cựu chiến binh xã Kỳ Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự có các đồng chí  lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thị xã, các đồng chí trong Đoàn công tác 183 chỉ đạo xã, đại diện cấp uỷ chính quyền địa phương cùng 65 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hội viên Hội Cựu chiến binh trên địa bàn.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Báo cáo tại Đại hội Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền; sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể Mặt trận; sự nỗ lực của cán bộ hội viên nên hoạt động công tác Hội đạt nhiều kết quả: làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ XHCN. Bên cạnh đó, Hội CCB xã Kỳ Hà còn động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ hội viên. Đồng thời, Hội CCB xã Kỳ Hà còn tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhiều hội viên tham gia hiến đất hiến cây, đóng góp tiền và ngày công để xây dựng NTM, tham gia phòng chống dịch COVID-19; phối hợp với Đoàn x và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng Hội vững mạnh, đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội trách nhiệm, nhiệt huyết.  Đại hội Hội CCB xã Kỳ Hà đã đề ra một số mục tiêu trong nhiệm kỳ tới: Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; hàng năm 100% tổ chức chi  Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% chi hội đạt trong sạch vững mạnh; 100% “Hội viên CCB gương mẫu” , 95% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”, phấn đấu cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ CCB khá, giàu chiếm 70%; phấn đấu CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe, được tư vấn, giúp đỡ để có cơ hội tìm việc làm góp phần cải thiện cuộc sống gia đình ngày được nâng cao về kinh tế hộ gia đình.

Đồng chí Võ Văn Huyên - Chủ tịch Hội CCB thị xã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Lê Văn Luyện - Bí thư Đảng uỷ chủ tịch HĐND xã  phát biểu chỉ đạo.

    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Huyên - Chủ tịch Hội CCB thị xã và đồng chí Lê Văn Luyện - Bí thư Đảng uỷ xã Kỳ Hà đã biểu dương những kết quả mà Hội CCB xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các đồng chí đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB xã Kỳ Hà tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia xây Nông thôn mới.

Lãnh đạo xã Kỳ Hà đã tặng hoa chúc mừng  7  đồng chí vào Ban Chấp hành khoá mới; đồng chí Trần Xuân Thái  được bầu giữ chức Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã Kỳ Hà nhiệm kỳ 2022 - 2027.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Sơ đồ địa giới hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 59.617
Online: 41