Sở TT&TT Hà Tĩnh đã xây dựng video clip "Hướng dẫn nội dung Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn II". BBT Cổng thông tin điện tử thị xã giới thiệu cùng bạn đọc.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Sơ đồ địa giới hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 58.760
    Online: 20