Thực hiện Thông báo số 1264/TB-UBND ngày 07/10/2021 của UBND thị xã Kỳ Anh. UBND phường Hưng Trí thông báo thời gian làm việc mùa đông, kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2021 đến 15 tháng 4 năm 2022, như sau:

* Buổi sáng: Làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

* Buổi chiều: Làm việc từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

Thông báo tới quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân được biết.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Sơ đồ địa giới hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 70.017
Online: 47