• ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG VỚI 4 BƯỚC ĐƠN GIẢN

    ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TẠI DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VỚI THỦ TỤC HẾT SỨC ĐƠN GIẢN, GIÚP NGƯỜI DÂN TIẾT KIỆM ĐƯỢC THỜI GIAN MÀ HIỆU QUẢ VẪN ĐẠT ĐƯỢC TỐI ĐA.
    ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
  • HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

    GIÚP TIN HỌC HÓA VIỆC TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ THEO MÔ HÌNH "MỘT CỬA", ĐỒNG THỜI CHO PHÉP TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TÌNH TRẠNG XỬ LÝ HỒ SƠ MỌI LÚC MỌI NƠI.
    ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

 

CÁC DICH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3
ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI UBND THỊ XÃ KỲ ANH

 

Nhằm mục đích cải cách hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, UBND thị xã Kỳ Anh đã quyết định cung cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

Tính đến thời điểm ngày 01/10/2015, các tổ chức, công dân có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 áp dụng tại UBND Thị xã Kỳ Anh đối với các thủ tục sau đây:

STT Tên thủ tục Lĩnh vực

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Văn hóa - Thông tin

2

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh

Tài chính - Kế hoạch

     
     
     
     

 

Để đăng ký trực tuyến các thủ tục trên, quý vị thực hiện các bước như sau:

I. Trình tự thực hiện.

1.1. Bước 1. Tổ chức, công dân truy cập vào hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Truy cập Cổng Giao tiếp điện tử Thị xã Kỳ Anh, vào chuyên mục "DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN",

- Tạo tài khoản đăng nhập hệ thống (nếu là lần đầu tiên đăng ký thực hiện dịch vụ). Trường hợp đăng ký sử dụng dịch vụ lần sau (đã có tài khoản đăng nhập) thì không cần phải tạo tài khoản.

* Chú ý: Sau khi Quý vị tạo xong một tài khoản mới, email của hệ thống (thixakyanhhatinh@gmail.com) sẽ tự động gửi tới email của Quý vị mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống. Khi Quý vị đăng nhập lần đầu, hệ thống yêu cầu phải đổi mật khẩu mới để đảm bảo an ninh.

1.3. Bước 2. Tổ chức, công dân đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến.

Quý vị có thể tham khảo cách thao tác để bắt đầu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại đây.

1.3. Bước 3. Bộ phận một cửa UBND Thị xã Kỳ Anh kiểm tra Hồ sơ đăng ký qua mạng của tổ chức, công dân.

- Nếu hồ sơ không phù hợp thì gửi email đến tổ chức, công dân đó để hướng dẫn đăng lý lại.

- Trường hợp hồ sơ đã phù hợp, bộ phận một cửa thực hiện các bước tiếp theo để xử lý hồ sơ. Khi đó, thông tin về tình trạng xử lý hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả sẽ được hệ thống cập nhật. Quý vị có thể tra cứu thông tin về hồ sơ của mình bằng cách vào tab "Tra cứu hồ sơ" và "Quản lý hồ sơ" của chuyên mục "DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN" hoặc xem nội dung thông báo do email của hệ thống gửi đến Quý vị.

- Đối với các tài liệu không thể gửi qua mạng, bộ phận một cửa gửi email hẹn ngày tổ chức, công dân đến nộp trực tiếp (hoặc hướng dẫn gửi qua dịch vụ bưu chính nếu tổ chức, công dân muốn).

1.4. Bước 4. Tổ chức, công dân đưa giấy biên nhận đến bộ phận một cửa UBND Thị xã Kỳ Anh để trực tiếp nhận kết quả theo ngày hẹn (hoặc nhờ gửi kết quả qua dịch vụ bưu chính, nếu có yêu cầu).

 

II. Thành phần, số lượng hồ sơ.

Thành phần, số lượng hồ sơ cụ thể của các thủ tục cần đăng ký, quý vị có thể tham khảo tại đây.

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 0393 865 366 - Fax: 0393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: .....................................................................................