Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8156680

Văn hóa - xã hội Văn hóa - xã hội

Cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ nữ

 

        Tại thời điểm thành lập thị xã Kỳ Anh (tháng 5/2015), sự biến động lớn nhất cũng là vấn đề được nhiều cấp, nhiều ngành quan tâm nhất là về công tác cán bộ, đặc biệt là công tác cán bộ nữ. Với quan điểm, tăng đơn vị hành chính cấp huyện nhưng không tăng biên chế, sử dụng nguồn cán bộ có sẵn được chia tách từ huyện Kỳ Anh (cũ) nên thực tế cán bộ công chức, viên chức các cơ quan cấp thị sau khi thành lậpmới chỉ đảm bảo được từ 50 đến 65% tổng biên chế (có những phòng ban chỉ có 1 người), trong đó tỷ lệ nữ chiếm trên 60%, nhiều đơn vị đến nay vẫn còn trong tình trạng thiếu hụt nhân sự.

 

(Ban Thường vụ Thị ủy tặng hoa chúc mừng Hội LHPN thị xã ngày 8/3/2018)

 

 

Tuy nhiên, với sự quan tâm, tin tưởng, sẵn sàng giao nhiệm vụ của cấp ủy các cấp và cả hệ thống chính trị, ngay sau đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiều chị em cán bộ cấp thị đã được quan tâm bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm các chức vụ quản lý. Tính riêng các phòng ban cấp thị, đã có: 02 nữ/12 Ủy viên BTV Thị ủy; 08 nữ/33 ủy viên Ban chấp hành; 05 nữ/30 đại biểu HĐND thị xã; 08 nữ là Trưởng và 13 nữ là phó/ 32 phòng, ban, đoàn thể, đơn vị. Điều đáng nói là nhiều chị được bổ nhiệm chức vụ quản lý khi mới 32, 33 tuổi; nhiều chị được bổ nhiệm Trưởng phòng khi mới giữ chức vụ cấp phó chưa đầy 02 năm; nhiều chị được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý ở những vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cũng như sự tận tâm tận lực rất cao như: Quản lý kinh tế & đô thị, Tư pháp, Tài nguyên & Môi trường, Lao động TB&XH, Văn hóa, Bệnh viện đa khoa,...; nhiều chị được bổ nhiệm trong thời gian đang nuôi con nhỏ, đang đi học cao học. Kết quả quy hoạch BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỷ lệ nữ chiếm đến 36,5%.

          Qua thực tiễn và kết quả thực hiện nhiệm vụ sau hơn hai năm thành lập thị xã Kỳ Anh cho thấy: Khi được cấp ủy, chính quyền quan tâm, được tin tưởng giao nhiệm vụ thì dù ở bất cứ vị trí, cương vị nào, chị em cũng đều nhận thức rõ vai trò, biết phát huy năng lực, trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao. Bằng chứng là, ở hầu hết các vị trí có cán bộ nữ đảm đương nhiệm vụ quản lý đều rất vững vàng, phát huy được tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh đơn vị hành chính đô thị mới phải thực hiện nhiệm vụ nặng nề, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp (sự cố môi trường biển, giải quyết tồn đọng sau chia tách, khắc phục thiệt hại bão số 10,...) như thị xã Kỳ Anh. Các chị đều chịu khó học tập nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực về mọi mặt, nhạy bén, năng động, từng bước vươn lên, phát huy trí tuệ và năng lực của bản thân, đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; vừa làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao, vừa làm tròn trách nhiệm người mẹ, người vợ trong gia đình. Gắn với công quy hoạch cán bộ nữ, cấp ủy, chính quyền thị xã đã chủ động, tạo điều kiện đưa cán bộ nữ đương chức và trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước nhằm đáp ứng tốt hơn tiêu chuẩn của từng chức danh quản lý. Phần lớn các chị đều chịu khó học tập, tiếp thu, vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng được trang bị, bảo đảm hiệu quả công việc sau đào tạo, tạo nền tảng cho cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

 

(Thường trực Thị ủy tặng hoa đội bóng chuyền cán bộ nữ cơ quan Thị ủy)

 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ nữ quản lý trên địa bàn thị xã Kỳ Anh vẫn còn biểu hiện một số khó khăn, bất cập, đó là: Tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch tuy cao, nhưng bố trí để tham gia, cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý (nhất là ở cấp xã, phường) chưa tương xứng với tiềm năng nguồn nhân lực nữ. Việc bố trí cán bộ nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý chưa thực sự có bước đột phá, còn gặp một số rào cản nhất định (có những rào cản lại xuất phát từ bản thân cán bộ nữ: do dự, thiếu tự tin, lo lắng hoạt động không bằng cán bộ nam,...). Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ về công tác cán bộ nữ, còn thiếu sự tin tưởng vào khả năng, năng lực của đội ngũ cán bộ nữ nên chưa mạnh dạn đưa vào quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, xem xét bố trí. Thậm chí ở một số cơ quan, xã, phường nguồn cán bộ nữ đưa vào quy hoạch còn ít; hoặc có quy hoạch nữ vào các chức danh chủ chốt nhưng tính khả thi không cao; hoặc quan tâm quy hoạch "trẻ" thì thiếu nữ, quan tâm quy hoạch "nữ" thì không còn "trẻ",... Hiện nay, chức danh càng cao thì số lượng cán bộ nữ trẻ càng ít, đặc biệt các chức danh thường trực cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND cấp thị không có cán bộ nữ; chức danh thường trực cấp ủy, lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã còn quá ít. Bên cạnh đó, công tác tham mưu, đề xuất của Hội Phụ nữ cấp thị và cơ sở đôi lúc, đôi chỗ chưa sâu sát, thiếu kịp thời. Một số chị em cán bộ nữ còn tự ti, biểu hiện sự hài lòng, an phận, một số ít thích làm công tác chuyên môn, thiếu sự tự tin, ý chí phấn đấu vươn lên vị trí lãnh đạo, quản lý. Phong cách lãnh đạo, quản lý, điều hành của một bộ phận cán bộ nữ chưa dứt khoát, thiết quyết liệt, còn cầm chừng, hiệu quả chưa cao,v.v...

 

(Cán bộ nữ thị xã trước lễ gặp mặt 8/3 tại tỉnh)

 

 

Để tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị toàn thị xã, đóng góp chung trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong thời gian tới, công tác cán bộ nữ cần thực hiện tốt một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục quan tâm nâng cao nhận thức, quan điểm về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ cho cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở, cán bộ, đảng viên và bản thân cán bộ nữ. Công tác cán bộ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị cần quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu bình đẳng giới, tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo công tác này, đặc biệt là phát huy vai trò của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ.

Hai là, cấp ủy phải thực sự quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ trẻ có năng lực, tâm huyết từ phong trào quần chúng, sinh viên nữ thuộc diện thu hút của tỉnh có khả năng, sở trường và chuyên môn phù hợp. Không phân biệt về giới trong tuyển dụng công chức, viên chức (trừ những ngành nghề đặc thù theo giới). Riêng ở cấp xã cần có chính sách ưu tiên tuyển dụng sinh viên nữ tốt nghiệp đại học, cao đẳng để tạo nguồn lâu dài. Tiếp tục thực hiện chủ trương tạo nguồn cán bộ nữ kế cận. Đối với cán bộ nữ, trẻ xét thấy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì thực hiện nay việc bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử, bầu cử giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý đã được quy hoạch.

Ba là, tăng cường luân chuyển cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý để đào tạo qua thực tiễn giúp họ sớm trưởng thành, chuẩn bị dự nguồn cho các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ nữ trẻ tuổi trong quy hoạch, có chiều hướng phát triển tốt để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc luân chuyển. Mạnh dạn bố trí cán bộ nữ trẻ đã được đào tạo, tuy trước mắt còn có mặt hạn chế nhưng có triển vọng, xem xét luân chuyển từ tỉnh về huyện/thị, từ huyện/thị về xã/phường (hoặc ngược lại) giữ các chức danh chủ chốt để rèn  luyện, nâng cao năng lực thực tiễn cho chị em.

Bốn là, tiếp tục kiến nghị tỉnh xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển nguồn nhân lực cán bộ nữ. Tăng đầu tư ngân sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Tăng cường các hoạt động tập huấn, hội thảo, giao lưu, hợp tác quốc tế về công tác cán bộ nữ, tạo điều kiện cho chị em cán bộ nữ không chỉ nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý mà còn có cơ hội tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực hội nhập, quản lý kinh tế, đô thị trong tình hình mới.

Năm là, tiếp tục tạo điều kiện để Hội LHPN, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp nâng cao vị trí, vai trò của mình. Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, nhân dân nhận thức đúng về bình đẳng giới, ý nghĩa, vai trò của cán bộ nữ. Các cấp uỷ, chính quyền thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và các đề án đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ nữ. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp rà soát các chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm để có chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy và các cơ quan dân cử.

Sáu là, cấp ủy, chính quyền các cấp cần có quy định, quy chế cụ thể trong công tác quản lý, khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác cán bộ nữ. Quan tâm chấn chỉnh kỷ cương, phong cách lãnh đạo, điều hành của cán bộ nữ, khắc phục tư tưởng an phận hoặc tình trạng níu kéo, không thừa nhận lẫn nhau, bảo đảm sự phát triển của đội ngũ cán bộ nữ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp vì sự phát triển chung của xã hội. Hằng năm, nên tổ chức gặp mặt, vinh danh những tấm gương phụ nữ tiêu biểu có nhiều hoạt động đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, đơn vị và sự tiến bộ của phụ nữ; tạo phong trào thi đua, môi trường làm việc sôi nổi, tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cơ sở.

Tin rằng trong thời gian tới, công tác cán bộ nữ sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ nữ thị xã Kỳ Anh sẽ không ngừng phát triển, được nâng cao về năng lực, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao và góp phần xứng đáng vào thành tích chung của toàn Đảng bộ./.

 

                  Bài viết: Trần Nguyên

 

                                                        

 

 

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này