Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8558056

Tin tức xây dựng Đảng Tin tức xây dựng Đảng

« Quay lại

Phát huy trang sử vàng truyền thống ngành Kiểm tra Đảng trong thời kỳ mới

 

         Trong suốt chặng đường 70 năm qua (16/10/1948 – 16/10/2018), nhất là những năm đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đội ngũ những người làm công tác kiểm tra của Đảng không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, bằng nhiều giải pháp tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đã đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò lãnh đạo, đưa đất nước đi lên.

 

(Ảnh: Chung kết Hội thi cán bộ Kiểm tra cơ sở giỏi 2018 toàn thị xã)

 

Lịch sử phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng luôn gắn liền với truyền thống vẻ vang của Đảng. Trong suốt chặng đường phát triển, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng và mỗi đảng viên. Phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy". Những năm qua, các thế hệ cán bộ kiểm tra đã không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao, tô thắm thêm lá cờ truyền thống. Từ những ngày đầu thành lập cơ quan chuyên trách có ba đồng chí; đến nay, đội ngũ cán bộ kiểm tra lớn mạnh với hàng nghìn cán bộ kiểm tra các cấp; trình độ văn hóa, lý luận chính trị, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Tổ chức bộ máy kiểm tra hình thành một hệ thống từ Trung ương đến cơ sở. Nhận thức của các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát ngày càng sâu sắc hơn. Đó là những tiền đề quan trọng để ngành Kiểm tra Đảng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cao cả Đảng giao.

         Phát huy trang sử vàng truyền thống, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đội ngũ cán bộ kiểm tra từ Trung ương đến cơ sở tích cực triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó đặc biệt quan trọng là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, cán bộ kiểm tra luôn tận tụy với công việc, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng và bộ máy Nhà nước.

 

(Ảnh: Hội thi cán bộ Kiểm tra cơ sở giỏi 2018 cụm số 1 Thị xã Kỳ Anh)

 

         Riêng đối với Đảng bộ thị xã Kỳ Anh, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đã được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, dứt điểm, hiệu quả; gắn công tác kiểm tra, giám sát với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 73 lượt tổ chức đảng và 22 lượt đảng viên (có 20 đảng viên là cấp ủy viên các cấp); giám sát chuyên đề 47 lượt tổ chức đảng và 10 lượt đảng viên. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy đã duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua việc đi cơ sở nắm tình hình, dự các cuộc họp với các tổ chức đảng trực thuộc; tiến hành kiểm tra, giám sát 80 lượt tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Qua KTGS đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu khắc phục, không để khuyết điểm nhỏ trở thành vi phạm. Cùng thời gian này, UBKT các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những lĩnh vực, địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm, dễ xảy ra vi phạm. Kết quả, UBKT các cấp đã kiểm tra 01 tổ chức đảng cấp dưới và 12 đảng viên, có 07 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận có 01 tổ chức đảng, 12 đảng viên đều có khuyết điểm, vi phạm, trong đó, 01 tổ chức đảng, 06 đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; các đảng viên còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã được kiểm điểm nghiêm túc, yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề 98 lượt tổ chức đảng và 02 lượt đảng viên; qua giám sát, kịp thời phát huy những ưu điểm, chỉ đạo rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Về thi hành kỷ luật Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp uỷ các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng bằng hình thức Khiển trách; thi hành kỷ luật 120 đảng viên (có 09 đồng chí là cấp uỷ viên các cấp) bằng các hình thức: khiển trách 110, cảnh cáo 07, cách chức 01, khai trừ 02. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng cũng như công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên; đồng thời thực hiện nghiêm quy trình, quy định về thi hành kỷ luật Đảng, nên trong 3 năm qua Đảng bộ thị xã Kỳ Anh không có trường hợp nào có khiếu nại về kỷ luật Đảng.

(Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Thị ủy Kỳ Anh về thu ngân sách)

 

Năm 2018 - Năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cũng là năm Ngành Kiểm tra Đảng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (16/10/1948-16/10/2018). Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBKT Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Kỳ Anh đã tham mưu và Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng kế hoạch tổ chức cụ thể các hoạt động kỷ niệm; chỉ đạo Đảng ủy, Chi ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, tạo phong trào, khí thế, khích lệ, động viên cán bộ, công chức trong ngành Kiểm tra quyết tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đến nay, ngoài việc hoàn thành trên 80% kế hoạch KTGS của cấp ủy, UBKT Thị ủy, thì nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực đã được tổ chức, như: Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018 cấp cụm và chung kết toàn thị xã; tập huấn nghiệp vụ, phổ biến các quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng và tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; giao ban, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra; tổ chức đợt thi đua cao điểm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; tham mưu cấp ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng,... Thời gian từ nay đến ngày 16/10/2018, Ban Thường vụ Thị ủy, UBKT Thị ủy sẽ tiếp tục tổ chức các họat động kỷ niệm 70 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; tổ chức Gặp mặt truyền thống cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thị ủy qua các thời kỳ; chỉ đạo cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở quyết tâm hoàn thành kế hoạch các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đã đề ra, lập thành tích cao nhất hướng tới 70 năm truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra vinh dự, tự hào về những thành tích đã đạt được. Tuy nhiên, trước công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cùng với công tác phòng chống tham nhũng đang đi vào chiều sâu đang đặt ra yêu cầu cao hơn cho những người làm công tác kiểm tra: Trung thành với Đảng, không thỏa mãn với kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát cần phải làm kịp thời hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Do đó, đội ngũ làm công tác kiểm tra tiếp tục phấn đấu vươn lên, tích cực học tập, rèn luyện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ; tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh./.  

 

                    Tổng hợp: Trần Nguyên

                    Ảnh: Đài TT- TH thị xã Kỳ Anh

 

 

 

 

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này