Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8558393

Tin tức xây dựng Đảng Tin tức xây dựng Đảng

« Quay lại

Nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền

 

        Thời gian qua, cấp ủy thị xã và các cơ sở luôn luôn lấy mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân là nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng; công tác dân vận tập trung chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, khắc phục tệ quan liêu, xa dân, không tin dân, chuyên quyền độc đoán.  

         Các cấp ủy Đảng đã tích cực chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác dân vận; kịp thời chuyển tải các nội dung về chủ trương, kế hoạch thực hiện công tác dân vận đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp; rà soát, xóa bỏ những thủ tục hành chính, quy định gây phiền hà cho nhân dân; thực hiện có hiệu quả bộ phận "Một cửa", "Một cửa liên thông" tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch với chính quyền và các cơ quan nhà nước.

 

Phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Thị ủy

 

         Các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền các cấp, việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã tôn trọng ý kiến và ngày càng phù hợp với lợi ích của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong thực hiện nhiệm vụ, luôn lấy công tác vận động nhân dân làm nội dung chủ yếu trong hoạt động của mình, khắc phục tư tưởng xem nhẹ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân.

        Các cấp ủy luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò của tổ chức, cán bộ, đảng viên; luôn nắm chắc tình hình, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tập trung giải quyết những bức xúc, kiến nghị của nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đã được quan tâm chỉ đạo, tổng số lượt tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2018 là 56 lượt/88 người; trong đó tiếp thường xuyên 47 lượt/75 người, tiếp định kỳ 09 lượt/13 người; nội dung chủ yếu tranh chấp đất đai, bồi thường sự cố môi trường biển, bồi thường GPMB thực hiện các dự án ở trên địa bàn thị xã. Thực hiện tốt chính sách tái định cư, giải phóng mặt bằng Formosa; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương trong bồi thường thiệt hại và khôi phục sản xuất sau sự cố môi trường biển năm 2016; giải quyết các kiến nghị về bảo vệ môi trường; các nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an ninh trật tự,... Tổ chức các đoàn tuyên truyền, vận động thành lập thôn, tổ dân phố tại Kỳ Nam, Kỳ Phương; xây dựng nông thôn mới tại xã Kỳ Ninh, Kỳ Hà và việc nhân dân Đông Yên xây dựng công trình tôn giáo trái phép tại thôn Minh Huệ (Kỳ Nam), tổ dân phố Ba Đồng (Kỳ Phương), ...

 

Hội nghị sơ kết công tác dân vận và các BCĐ 6 tháng đầu năm 2018

 

           Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị về công tác dân vận và trách nhiệm của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thể hiện ở thái độ tôn trọng, lắng nghe ý kiến, phục vụ nhân dân tốt hơn, biết dựa vào dân để xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, xây dựng lực lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền tiếp tục cải cách hành chính, từng bước nâng cao vai trò trách nhiệm của bộ máy quản lý nhà nước, tích cực đối thoại với nhân dân, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh, những quyền lợi chính đáng của nhân dân từ cơ sở. Lãnh đạo thị xã đã tổ chức 05 cuộc đối thoại với các hộ dân xã Kỳ Lợi liên quan yêu cầu bồi thường sự cố môi trường biển, kiểm kê thuyền lưới ngư cụ; thường xuyên sâu sát địa bàn, vận động được các hộ dân hoàn thành kiểm kê thuyền lưới ngư cụ; nhận tiền bồi thường đất đai, nhà cửa, mồ mả ở dự án di dời thôn Tân Phúc Thành,...

 

Bộ phận giao dịch một cửa thị xã trong 1 phiên giao dịch

 

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận chính quyền trong thời gian qua còn tồn tại một số hạn chế: công tác cải cách hành chính, nhất là tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu kém, còn tồn đọng những vụ việc, kiến nghị kéo dài chưa giải quyết gây bức xúc trong nhân dân; nội dung, phương thức hoạt động dân vận của cấp ủy, chính quyền, của các đoàn thể từ huyện đến cơ sở chậm đổi mới, còn lúng túng, chưa phù hợp với yêu cầu của tình hình mới...

           Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo Ban Dân vận và cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai, thưc hiện có hiệu quả kế hoạch năm dân vận chính quyền 2018. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, gắn với thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; chú trọng làm tốt công tác đối thoại, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và các kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân... làm cho Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân./.

      

         Hà Thị Thúy Diễu - Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này