Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8568950

Tin tức xây dựng Đảng Tin tức xây dựng Đảng

Đảng bộ thị xã Kỳ Anh: Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

 

Là đô thị trẻ, sau hơn 3 năm thành lập, TX Kỳ Anh đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năng động của tỉnh Hà Tĩnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, một số sự kiện trên địa bàn đã tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thị xã nên đòi hỏi công tác chính trị, tư tưởng phải được tăng cường và đi trước một bước.

Là đơn vị hành chính mới được thành lập, thị xã Kỳ Anh là vùng đắc địa, giàu truyền thống văn hóa, danh lam thắng cảnh, sơn thủy hữu tình gắn với các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu. Hệ thống giao thông kết nối hành lang kinh tế Đông Tây thông suốt với nước bạn Lào và các tỉnh Đông bắc Thái Lan. Phát huy lợi thế địa bàn có Khu Kinh tế Vũng Áng là trung tâm công nghiệp, thương mại và đô thị của khu vực, là một trong năm KKT ven biển trọng điểm của cả nước được Chính phủ tiếp tục ưu tiên nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2016-2020; trong tương lai KKT Vũng Áng sẽ là Trung tâm luyện gang thép công suất 22,5 triệu tấn/năm; Trung tâm Nhiệt điện hơn 7.000MW; Cụm Cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương có thể cho tàu 30 vạn tấn cập cảng, …; mặt khác các dự án trọng điểm đã và đang được đầu tư, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần tạo nên thời cơ, vận hội mới để Thị xã Kỳ Anh vươn lên phát triển thành đô thị công nghiệp hiện đại với nền kinh tế xã hội phát triển nhanh.

          Trong quá trình phát triển, bên cạnh những yếu tố tích cực cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp như những tồn đọng kéo dài trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB triển khai các dự án; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; khoảng cách giàu nghèo càng giãn xa, những tác động, ảnh hưởng của sự cố môi trường biển năm 2016, thiệt hại nặng nề do thiên tai bão lũ nhất là cơn bão số 10 năm 2017; lợi dụng tình hình các thế lực thù địch, tổ chức, cá nhân, phần tử phản động kích động, lôikéo một bộ phận nhân dân, bà con giáo dân tụ tập, gây rối, cản trở giao thông, gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn... Những vấn đề liên quan đến đất đai, đô thị hóa, việc đảng viên làm kinh tế, làm giàu chưa được giải đáp thỏa đáng về mặt lý luận gây nên những bức xúc, khó giải quyết trong nhiều địa bàn dân cư. Điều đó, đòi hỏi công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng phải được đi trước một bước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng, điều hành của chính quyền và các tổ chức, đoàn thể đối với sự phát triển của thị xã.

 

Tổ chức học tập, quan triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ cốt cán toàn thị xã

 

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thời gian qua, Thị ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức thực hiện cũng như xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, viết bài thu hoạch đạt từ 96% trở lên. Thị ủy cũng chỉ đạo đưa việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành những nội dung sinh hoạt thường xuyên, định kỳ của chi bộ, các cơ quan, đơn vị; chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vì nhân dân phục vụ đối với cán bộ, đảng viên. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW được lấy làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt, học tập tự nghiên cứu, liên hệ gắn với công việc, trách nhiệm của mình, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai thực hiện thường xuyên. Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, sau khi các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, thị xã được ban hành, Đảng ủy các xã, phường, cơ quan đã sao gửi kịp thời tới các chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể thôn, tổ dân phố để nắm rõ văn bản, nghiên cứu từng nội dung, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Đảng ủy chỉ đạo các đồng chí trong cấp ủy chi bộ chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng; đưa nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vào các buổi sinh hoạt hàng tháng.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, năm 2017 6 tháng năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở 72 lớp, với hơn 10.388 học viên, phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức 05 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 1.200 cán bộ, giáo viên tham gia học tập, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng; đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở dần được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giaoĐội ngũ báo cáo viên từ thị xã đến xã, phường thường xuyên được củng cố xây dựng; thị xã hiện có 34 báo cáo Thị ủy, 157 báo cáo viên cơ sở, đảm bảo số lượng và chất lượng qua đó góp phần tăng cường đưa thông tin về cơ sở.

 

Lãnh đạo địa phương, Ban cán sự TDP Hồng Hải 1, P.Kỳ Phường tăng cường trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

 

Các vấn đề bức xúc của người dân như: quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo...đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời. Mỗi cán bộ, đảng viên đã nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ thị xã đã góp phần ổn định về chính trị, 8 tháng đầu năm 2018, trong bối cảnh chung của cả nước, của tỉnh, nhất là sau khi Quốc hội ban hành Luật an ninh mạng và Dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, mặc dù được dự báo sẽ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tuy nhiên đến nay, địa bàn tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, giữ vững ổn định, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững chắc; công tác xây dựng Đảng, chính quyền có chuyển biến tích cực; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân và ngày càng trở thành việc làm thường xuyên.

       Công tác chính trị, tư tưởng được đảng ủy các cấp coi trọng và từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giáo dục, lý luận chính trị, tư tưởg góp phần quan trọng trong việc khẳng định và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng Đảng bộ vững mạnh; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã. Đây chính là những yếu tố tích cực góp phần củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang thị xã đối với sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp.

Chi bộ Trường THPT Lê Quảng Chí làm lễ kết nạp Đảng cho 4 học sinh

Tuy nhiên, trên thực tế, công tác chính trị tư tưởng nhìn chung còn thiếu sắc bén, tính chiến đấu có mặt vẫn còn hạn chế. Một số cấp ủy, lãnh đạo chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đúng mức đến công tác chính trị tư tưởng. Việc phát hiện, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và xử lý những vấn đề phát sinh về tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên thuộc trách nhiệm quản lý còn thiếu chủ động, chưa hiệu quả. Nội dung, phương pháp công tác tư tưởng có nơi còn chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác giáo dục lý luận chính trị chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa thật mạnh mẽ, có lúc còn bị động, hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình chưa rõ nét, thiết thực với đời sống xã hội; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao.

Trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới hiện nay, có nhiều vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở thị xã Kỳ Anh. Trong đó, cần tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác chính trị tư tưởng. Hằng năm, cấp ủy các cấp chủ động phối hợp với lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác chính trị tư tưởng. Định kỳ tổ chức giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng trong đảng bộ, chi bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục chủ nghĩa yêu nước, nâng cao niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng đã trở nên nhu cầu bức thiết. Các cấp ủy Đảng luôn coi đây là công việc thường xuyên và nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, giáo dục cho cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tự giác, chủ động trong học tập, nâng cao kiến thức lý luận chính trị; tạo nên sự đồng thuận về chính trị tư tưởng giữa tổ chức Đảng và các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thị xã, xứng đáng là một trong những trung tâm kinh tế, chính tri, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị và công tác tư tưởng, trong đó chú trọng tới hiệu quả chất lượng học tập, các chương trình giảng dạy, từng bước cụ thể hóa, đưa nội dung bài giảng, bài nói chuyện, nội dung các Nghị quyết vào cuộc sống. Đa dạng hóa nội dung, hình thức giáo dục tuyên truyền, nhằm đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởngchính trị, đạo đức, lối sống, bảo đảm sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên với thành phần mở rộng đến tận Bí thư chi bộ, thôn trưởng (tổ trưởng tổ dân phố).

 Gắn việc học tập quán triệt với viết bài thu hoạch, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các chủ trương của Đảng phải sát với thực tiễn. Lý luận phải phù hợp với sự phát triển của địa phương, đồng thời giải đáp được những yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Là một đô thị trẻ đang phát triển, sẽ không tránh khỏi những vấn đề nhạy cảm, thậm chí sẽ nảy sinh những điểm "nóng". Việc dự báo, phát hiện để đưa vào nội dung giảng dạy, tuyên truyền; đề ra những giải pháp phòng tránh là hết sức quan trọng, cần được sự quan tâm, chú trọng của tất cả các cấp ủy trong Đảng bộ.

Ba là, Công tác tư tưởng là một công tác rất đặc thù, mang tính chất định hướng tư tưởng, nhận thức, hành động cho quần chúng, vì vậy trình độ cũng như bản lĩnh chính trị của chủ thể là hết sức quan trọng. Do đó, phải chú trọng thường xuyên công tác quy hoạch cán bộ tuyên giáo, đào tạo đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên nghiệp, tâm huyết, nhạy bén, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc, hiểu sâu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thường xuyên cập nhật những thông tin, tình hình mới; luôn bám sát cơ sở, có khả năng phát hiện nhanh và biết tổng kết từ cơ sở; có khả năng giải thích, phân tích, thuyết phục cao trước các vấn đề; phải có năng lực, phẩm chất đạo đức, đồng thời là "mực thước" cho cán bộ, đảng viên học tập, noi theo. Coi đây là giải pháp quan trong, đột phá trong việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Bốn là, cần quan tâm đầu tư thỏa đáng các nguồn lực đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện khoa học - công nghệ và truyền thông phát triển nhanh và mạnh như vũ bão, việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao khả năng sử dụng các thiết bị tân tiến, hiện đại cho công tác giáo dục lý luận chính trị, tư trưởng, tuyên truyền vận động quần chúng là hết sức cần thiết.

Năm là, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên - đối tượng của công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, xây dựng niềm tin, tâm huyết vào quá trình thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đề ra. Đây là yếu tố quan trọng để cán bộ, đảng viên gắn bó thiết thực với công việc của mình. Khi tư tưởng "không thông" thì không thể nói đến sự đoàn kết, thống nhất "trăm người như một" và cũng không thể tạo nên sức mạnh trong Đảng, mà sẽ "như một mớ cắt rời", gây nên cảnh tượng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", cũng là nguyên nhân gây chia rẽ, bè phái và tạo nên các "nhóm lợi ích" trong Đảng.

Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên không chỉ là quyết tâm chính trị mà còn là hành động của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh; làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, toàn diện, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, tập thể lãnh đạo, giữa cấp trên với cấp dưới, sự đồng thuận giữa Nhân dân với Đảng, tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa thị xã Kỳ Anh phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

 

Dương Thanh Hòa, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

 

 

 

 

 

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này