Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8567862

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Thị uỷ Kỳ Anh: học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII), Chuyên đề học tập làm theo Bác năm 2019

 

Sáng 16/01, Ban Thường vụ Thị uỷ Kỳ Anh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII) và Chuyên đề học tập làm theo Bác năm 2019.

 

 

 

 

 

 

Tham gia hội nghị, gần 500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ LLVT cơ quan, đơn vị trực thuộc đã được nghe giới thiệu, quán triệt nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng bao gồm: Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về "Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Kết luận số 37- KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về "Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

 

Trưởng ban Tuyên giáo Thị uỷ Trần Nam Phong quán triệt nội dung các chuyên đề

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe giới thiệu, quán triệt chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019". Chuyên đề năm 2019 gồm 2 phần chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, báo cáo viên đã tập trung vào các nội dung quan trọng như: Tôn trọng Nhân dân, phát huy tính dân chủ, chăm lo đời sống của Nhân dân...

Việc tham gia nghiên cứu học tập nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII); Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ LLVT TX Kỳ Anh ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2019./

Minh Hằng-Anh Tuấn

 

 

Tin khác

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này