Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8461676

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân TX Kỳ Anh: tích cực đổi mới nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động

 

Nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tổ chức các kỳ họp, ban hành nhiều Nghị quyết sát đúng, thực hiện nhiều giải pháp nhằm từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, đây là tiền đề quan trọng để HĐND thị xã Kỳ Anh, HĐND các xã, phường trên địa bàn phát huy vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, với phương châm hoạt động "Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân ".

Được hỗ trợ hơn 80 triệu đồng theo Nghị quyết 40 của HĐND thị xã về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới vợ chồng anh chị Trịnh Quốc Toản, TDP Hồng Hải 2, P.Kỳ Phương đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp bước đầu mang kaij hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, với diện tích hơn 2ha, anh chị nuôi gần 200 con lợn theo hình thức liên kết, trồng hàng trăm gốc chanh tứ quý, ổi Đài Loan, cỏ voi...cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng.

 

 

Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình anh Toản, Kỳ Phương được hỗ trợ

từ chính sách Nghị quyết 40 của HĐND thị xã khóa I

 

Thực hiện Nghị quyết 40, đến nay thị xã đã thực hiện được 80 mô hình phát triển kinh tế ở 10 xã, phường với tổng kinh phí thực hiện gần 3,2 tỷ đồng. Qua giám sát thực tiễn cho thấy các mô hình đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Tính chung từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân thị xã đã ban hành 40 nghị quyết. Trong đó có những nghị quyết tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của thị xã.

Các nghị quyết của HĐND thị xã đều bám sát và cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng và tình hình thực tế của địa phương, có tính khả thi cao, đặc biệt đã ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khuyến khích người dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đem lại hiệu quả thiết thực.

 

Phó Chủ tịch TTHĐND thị xã Trần Xuân Phượng chủ trì giám sát tại xã Kỳ Nam

 

Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, HĐND thị xã đã chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát. Qua giám sát, Thường trực HĐND thị xã có nhiều kiến nghị với UBND thị xã, các cơ quan chức năng và các xã, phường, tìm giải pháp để khắc phục những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp. 

Năm 2018, ngoài việc khảo sát, giám sát thường xuyên, HĐND thị xã đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết số 37,39, 40 -  Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021, về "nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018", ; "phân bổ dự toán thu chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2018" , "một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp và xây dựng thôn mới trên địa bàn thị xã"; và "kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân thị xã".

 

 

Trưởng ban KT-XH,HĐND thị xã Nguyễn T.Phương Hải chủ trì

làm việc với UBND thi xã về giám sát chuyên đề Đề án văn hóa

 

Ban kinh tế - xã hội tiến hành giám sát chuyên đề Đề án"Nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo". Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát với nhiều kiến nghị đưa ra đã được các phòng, ban, ngành, chính quyền các cấp tiếp thu, xem xét giải quyết thỏa đáng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, mặc dù trong điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn nhưng HĐND thị xã Kỳ Anh đã nỗ lực thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền; quyết định nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và an sinh xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo HĐND thị xã, các xã, phường thường xuyên tăng cường sâu sát cơ sở; chỉ đạo tiếp tục đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo hướng sâu sát, thiết thực, hiệu quả; quan tâm tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND thị xã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức theo phương châm gần gũi, gắn bó với nhân dân.

 

Đại biểu HĐND các cấp tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cử tri

 

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND các cấp đã dành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư nguyện vọng.Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tiếp thu và chuyển tới các cấp, ngành xem xét, giải quyết. Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã tiếp thu và giải trình trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời chủ động kiến nghị, yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời ý kiến cử tri nêu ra. Nhiều ý kiến được UBND và các phòng chức năng của thị xã giải quyết dứt điểm, kịp thời... tạo được niềm tin, sự ủng hộ của đông đảo cử tri và nhân dân.

 

Khai mạc Kỳ họp thứ 4-HĐND thi xã khóa I, NK 2016-2021

 

Xác định nâng cao chất lượng các Kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian qua, HĐND thị xã, HĐND các xã, phường ở thị xã Kỳ Anh thường xuyên đổi mới nội dung theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Các nội dung, chương trình trọng tâm đều được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, nhằm đảm bảo dân chủ, công khai trước khi đưa ra bàn bạc, quyết định tại mỗi Kỳ họp.

 

 

Trưởng ban pháp chế HĐND thị xã Trần Thị Huyền chất vấn tại Kỳ họp 

 

 

Các đại biểu HĐND dự họp đều phát huy quyền và trách nhiệm trong tham gia xây dựng nghị quyết. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được tiến hành có trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, công khai, tích cực tranh luận, đối thoại trên tinh thần xây dựng.

Bên cạnh đó, tại các kỳ họp, HĐND thị xã, HĐND các xã, phường cũng đã tích cực đổi mới hoạt động thảo luận. Tại các phiên thảo luận, các đại biểu không chỉ thảo luận về tình hình KT-XH, về các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp mà còn thảo luận về nội dung trả lời của các cơ quan chức năng đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhằm bảo đảm các kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp thu và giải quyết một cách hiệu quả trên thực tế.

 

 

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Quốc Hà giải trình làm rõ một số vấn đề 

cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 2-HĐND thị xã khóa I

 

Qua đó, đã làm rõ hơn về nguyên nhân, trách nhiệm, lộ trình giải quyết; đồng thời hướng đến mục tiêu xây dựng, giúp các cơ quan trong bộ máy nhà nước thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, bảo đảm sự minh bạch và chế độ trách nhiệm trong thực thi công vụ, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri.

Năm 2018 bám sát chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", HĐND thị xã Kỳ Anh đã đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp. Thường trực HĐND thị xã xác định cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Thị ủy, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã thông qua việc ban hành các nghị quyết, tạo cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra; đồng thời, tổ chức giám sát tiến độ triển khai các nghị quyết đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ.

 

 

Bí thư Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Đình Hải chủ trì

hội nghị giao ban thường kỳ HĐND thị xã

 

Trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới việc duy trì hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của các tổ đại biểu HĐND có trọng tâm, trọng điểm, giám sát đến cùng, giám sát sâu ở cơ sở và chú trọng theo dõi, tổng hợp việc thực hiện kết luận sau giám sát, khảo sát. Đổi mới một cách toàn diện, thực chất hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND bảo đảm thật sự dân chủ, xây dựng, đi đến tận cùng của vấn đề.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND trước hết cần quan tâm nâng cao chất lượng đại biểu. Vì vậy, HĐND thị xã sẽ tiếp tục coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng đối với đại biểu HĐND thị xã; chủ động định hướng để đại biểu, tổ đại biểu, các Ban của HĐND thị xã hoạt động hiệu quả. Thường trực HĐND thị xã cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã, UBMTTQ và các cơ quan chức năng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, phát huy cao nhất trách nhiệm của cơ quan dân cử trước cử tri toàn thị xã.

 

 

Phó chủ tịch HĐND thị xã Phạm Đình Hùng chủ trì giám sát tại xã Kỳ Lợi 

 

Có thể thấy rằng, việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thị xã Kỳ Anh, HĐND các xã, phường trên địa bàn đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp vào cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội của thị xã ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong thời gian tới, HĐND thị xã sẽ tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động của thường trực HĐND, các ban HĐND, tập trung vào hoạt động theo chương trình đã đề ra, xứng đáng là cơ quan đại biểu của nhân dân, góp phần xây dựng thị xã Kỳ Anh phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Bài ảnh: Minh Hằng-Anh Tuấn

 

 

Tin khác

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này