Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8858373

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

UBND TX Kỳ Anh: đánh giá tình hình kinh tế-xã hội giữa nhiệm kỳ 2015-2020

 

          Uỷ ban nhân dân thị xã vừa tổ chức hội nghị để đánh giá báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ I về phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn chủ trì. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã Nguyễn Thế Anh, trưởng các ban, phòng, đoàn thể thị xã cùng tham dự.

 

 

 

 

Trong phát triển kinh tế nửa nhiệm kỳ qua, công nghiệp nặng, công nghiệp hỗ trợ và tiểu thủ công nghiệp, cơ sở hạ tầng thương mại có bước phát triển, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản, giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt. Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng bình quân hàng năm 4%, riêng năm 2018 ước đạt 695 tỷ đồng.

 

 

Trưởng phòng TC-KH thị xã Phan Văn Quang thông qua báo cáo 

 

Tập trung huy động nguồn lực quan trọng đầu tư phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư các dự án lớn, xã hội hóa đầu tư đạt kết quả tích cực, thị xã Kỳ Anh đạt 45/59 tiêu chuẩn đô thị loại III. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện và đạt kết quả khá. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để xây dựng các công trình dự án được tập trung quyết liệt, đáp ứng yêu tiến độ trên địa bàn thị xã.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng đi vào chiều sâu. Tỷ lệ gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa tăng so với đầu nhiệm kỳ. Quan tâm chăm lo, thực hiện các chính sách xã hội với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội.

 

 

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thị xã Nguyễn Thế Anh phát biểu tại hội nghị

 

 

Tuy nhiên, trong nửa nhiệm kỳ, nhiều chỉ tiêu đạt thấp so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Một số vấn đề tồn đọng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, thiếu sót và hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Tổng thu ngân sách đạt 40,96% so với chỉ tiêu, khả năng thực hiện thu ngân sách đến năm 2020 khó đạt chỉ tiêu so với nghị quyết Đại hội do các nguồn thu trên địa bàn sụt giảm. 

 

 

 

 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn nhấn mạnh: báo cáo cần đánh giá thực chất, đưa ra những hạn chế, yếu kém và những tồn tại trong thời gian qua; rà soát, bổ sung số liệu đảm bảo ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng. Trong đó, chú trọng dự báo tình hình, khả năng thực hiện, phương hướng nhiệm vụ, đi sâu giải pháp tăng thu ngân sách nhất là giải pháp truy thu nợ. Một số đánh giá về cải cách hành chính, quốc phòng an ninh...cần được bổ sung, hoàn thiện.

Minh Hằng-Trung Hiếu

 

Tin khác

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này