Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8464907

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Cựu chiến binh TX Kỳ Anh: tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương

 

 Phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", thời gian qua, các cựu chiến binh (CCB) thị xã đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian qua, Hội CCB thị xã không ngừng phát triển cơ sở Hội, kết nạp hội viên mới, (riêng năm 2018 kết nạp 83 hội viên), nâng số hội viên đến nay là 3.450  trong đó 779 hội viên là đảng viên, 64 hội viên tham gia kháng chiến chống Pháp; 1.522 hội viên tham gia kháng chiến chống Mỹ;  330 hội viên là nữ; 509 hội viên hưởng chế độ hưu trí và bảo hiểm xã hội; 649 hội viên hưởng chế độ thương, bệnh binh; 103 hội viên bị nhiễm chất độc da cam;  sinh hoạt trong 14 tổ chức cơ sở Hội (trong đó có 12 tổ chức hội cấp xã, phường) 81 chi hội. Đến nay, tất cả các thôn, tổ dân phố đều có chi hội, phân hội CCB.

 

 

Mô hình trang trại tổng hợp của CCB Nguyễn Văn Cử-Chủ tịch Hội CCB xã Kỳ Hoa

 

 

Hằng năm, Hội Cựu chiến binh thị xã luôn chủ động phối hợp cùng với các cơ quan, ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn về vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương. Tính đến năm 2018, toàn thị xã có gần 2000 hộ gia đình hội viên cựu chiến binh khá và giàu, số hộ cựu chiến binh nghèo và cận nghèo giảm còn 354 hộ.  Toàn thị xã có 44 doanh nghiệp, 02 HTX, 06 tổ hợp tác, 32 mô hình trang trại, 33 gia trại do hội viên CCB làm chủ đang hoạt động.

 

Mô hình HTX nuôi thỏ liên kết của CCB Mai Xuân Long, xã Kỳ Lợi

 

 

 Thời gian qua, dù có không ít khó khăn, thử thách nhưng các doanh nghiệp, hợp tác xã do CCB làm chủ vẫn đứng vững và tiếp tục phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều CCB, con em CCB, gia đình chính sách. Trong đó, điển hình là các mô hình, doanh nghiệp, hợp tác xã của hội viên: Nguyễn Tiến Viện (Kỳ Hà), Nguyễn Văn Đính (Kỳ Nam), Trần Xuân Hòa (Kỳ Liên), Hoàng Xuân Lực (Kỳ Phương), Nguyễn Hoà Việt, Phan Bình Minh, Lê Truyền, Nguyễn Tiến Biền,  (Sông Trí); Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Văn Việt (Kỳ Ninh) Hoàng Ngọc Sơn (Kỳ Hà); Nguyễn Văn Qúy (Kỳ Lợi)..vv.

Các cấp Hội cũng tập trung chỉ đạo quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay qua thực hiện ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Tổng số tiền dư nợ uỷ thác qua CCB đến tháng 11/2018 đạt 51,1 tỷ đồng. Có 04 xã, phường được nhận ủy thác với 43 sổ tổ tiết kiệm vay vốn CCB. Nguồn lực trong hội cho hội viên vay đạt hơn 2,3 tỷ đồng. Trong năm các cấp hội đã gây dựng được nguồn quỹ gần 1 tỷ đồng, trong đó 340 triệu đồng do hội viên đóng góp, số còn lại từ lao động sản xuất. Các hộ nghèo khi vay vốn, được làm quen với hoạt động tín dụng, đã sử dụng có hiệu quả tiền đầu tư cho sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch Hội CCB thị xã Võ Văn Huyên cho biết thêm: "Trong quá trình giúp nhau giảm nghèo, các cấp Hội và hội viên đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả giúp đỡ hộ CCB nghèo vươn lên. Có nhiều tổ hợp tác, quỹ "Nghĩa tình đồng đội", quỹ "Xoá nghèo cho hội viên".v.v... được thành lập; góp phần tích cực vào thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xoá đói, giảm nghèo của địa phương". 

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên cựu chiến binh thị xã đã tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Thực hiện phong trào "Chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới", hội viên Hội CCB các cấp đã hiến 2.768 m2 đất, gần 2.100 m tường rào, 2.800 cây có giá trị kinh tế, ủng hộ hơn 200 triệu đồng làm đường giao thông, các công trình phúc lợi.

 

 

 

 

 

 Hội viên các chi hội đã trực tiếp xây dựng 25/57 vườn mẫu, chỉnh trang 163 vườn tạp. Tham gia xây dựng đô thị văn minh, công tác GPMB, các cấp hội đã vận động hội viên tham gia hàng ngàn ngày công lao động công ích, di dời chuồng trại, công trình, mồ mả, phá dỡ nhà cũ để làm nhà tình nghĩa, trồng cây, phát quang, vệ sinh đường làng ngõ xóm, tuyến đường văn minh đô thị...

Đã có nhiều hội viên phát huy vai trò tiên phong, đầu tàu gương mẫu trong tham gia huy động các nguồn lực hỗ trợ địa phương làm đường GTNT, các công trình, phần việc cụ thể, điển hình như: Chi hội trưởng Hội CCB thôn Đông Hà, xã Kỳ Hà Nguyễn Tiến Long đã tự nguyện hiến 100 m đất, tường rào, 01 công trình nhà cấp 4 để mở rộng đường GTNT; hội viên Nguyễn Văn Đàn, Đậu Văn Hậu-Chi hội CCB TDP Hòa Lộc, P.Kỳ Trinh ủng hộ 60 triệu đồng làm đường bê tông; hội viên Trần Tiến Chưởng –Chi hội Liên Giang, P.Kỳ Long ủng hộ 20 triệu đồng góp phần xây dựng tuyến đường văn minh đô thị...

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa, đóng góp quỹ hỗ trợ cho các đối tượng: Các cấp Hội Cựu chiến binh trong thị xã hàng năm tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình hội viên nghèo, nạn nhân chất độc da cam trong những dịp lễ, tết…với tổng giá trị gần 75 triệu đồng. Tiếp nhận, khảo sát, phân bổ 05 nhà tình nghĩa của Tỉnh hội cho gia đình các hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại phường Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Nam, Kỳ Phương).

 

 

Hội viên CCB phường Kỳ Phương hỗ trợ ngày công xây dựng nhà tình nghĩa

 

 

Thời gian tới, quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, nhất là Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với CCB, gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đầu tư phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của CCB nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững, làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Chủ động, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, theo hướng sản xuất hàng hoá; phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, ngành nghề và các mô hình gia trại, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp do CCB làm chủ để mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm, tăng tỷ lệ hộ khá và giàu của CCB. Tích cực vận động hội viên đầu tư xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, thành lập Tổ hợp tác, HTX... trong xây dựng nông thôn mới.

Kiện toàn, thay thế, củng cố các Tổ tiết kiệm vay vốn yếu, kém để nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay, thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác của NHCSXH để sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả giảm 1.% hộ nghèo góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững trong hội viên CCB.

Phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đi đôi với đầu tư, đổi mới trang thiết bị, công nghệ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, gắn với đào tạo nguồn nhân lực để làm ra sản phẩm có chất lượng cao, có thương hiệu, phát triển sản xuất thực phẩm an toàn, hướng mạnh vào phục vụ thị trường nội địa và có lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới. 

Bài, ảnh: Minh Hằng-Hồng Xoan

 

 

 

 

Tin khác

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này