Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8867894

Tin tức cải cách hành chính Tin tức cải cách hành chính

Thị xã Kỳ Anh quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính

 

         Thị xã Kỳ Anh là đơn vị mới được thành lập theo Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với 12 đơn vị hành chính cấp xã. Ngay từ khi mới thành lập, Thị xã Kỳ Anh đã kịp thời kiện toàn bộ máy các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, ban hành các Quy chế làm việc và phối hợp thực hiện, đặc biệt nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; tổ chức rà soát bộ thủ tục hành chính đề nghị tỉnh cắt giảm về thành phần hồ sơ và thời gian thực hiện; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO (đến nay có 100% cán bộ, công chức Thị xã, 90% cán bộ, công chức xã, phường có máy tính làm việc; 100% các cơ quan, đơn vị và xã, phường có kết nối Internet, hoàn thành Cổng giao tiếp điện tử với 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 100% dịch vụ công ở mức 2, có 90% văn bản được gửi thông qua hệ thống IO, phần mềm Gửi nhận văn bản và hộp thư điện tử Hà Tĩnh; các phần mềm tin học được các phòng ban chuyên môn sử dụng như: phần mềm văn phòng, quản lý đất đai – tài nguyên môi trường, quản lý nhân sự, quản lý thư viện, quản lý phổ cập giáo dục và phần mềm kế toán...); thành lập tổ kiểm tra quá trình công khai các bộ thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị cấp xã trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo của các đơn vị.

        Năm 2016, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/Th.U ngày 19/8/2016 về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thị xã Kỳ Anh trong tình hình mới, UBND thị xã ban hành Văn bản số 69/UBND-NV ngày 12/01/2016 về việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, phường tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh.

         Qua đó cán bộ, công chức viên chức tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao; các cơ quan trực thuộc thị xã, cơ quan xã, phường thực hiện nề nếp: tổ chức họp toàn thể cơ quan vào buổi sáng ngày thứ Hai của tuần đầu tháng để thực hiện các nội dung: chào cờ, đọc một mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông tin thời sự (nếu có), triển khai công việc trong tháng và tuyên truyền, phổ biến học tập, tìm hiểu pháp luật.

         Công tác cải cách hành chính gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương luôn được Thị xã quan tâm và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, đã tạo được những chuyển biến rõ nét cả về nhận thức lẫn hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở thị xã Kỳ Anh.

         Điều nhận thấy đầu tiên là ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ ở đây có nhiều chuyển biến, cán bộ, công chức, viên chức đều có mặt tại công sở đúng giờ, trang phục gọn gàng, tác phong đĩnh đạc, tập trung, hăng say trong công việc và có tinh thần trách nhiệm cao. Khi nhân dân đến giao dịch từ cán bộ lãnh đạo đến cán bộ chuyên môn luôn nhiệt tình, niềm nở đón tiếp và giải quyết các yêu cầu nhanh gọn theo quy định. Cán bộ tham dự các cuộc họp đi đúng thành phần, đúng thời gian quy định, nghiên cứu tài liệu, phát biểu ngắn gọn, đúng nội dung trọng tâm; không kết hợp giải quyết công việc khác. Nhìn chung về nhận thức lẫn hành động của đội ngũ cán bộ, công chức ở thị xã ngày càng chuyển biến tích cực và luôn được phát huy.

Bên cạnh đó vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm, chưa có biện pháp cụ thể để xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính ở đơn vị mình, làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, công việc được giao. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do một số thủ tục hành chính phải phối hợp giữa nhiều ngành, nhiều cơ quan nên việc thực hiện chưa đồng bộ, chặt chẽ, thái độ phục vụ, tính chuyên nghiệp của một số cán bộ, công chức chưa cao, chế độ công vụ, công chức có một số nội dung mới, khó xác định vị trí việc làm.

Cải cách hành chính là một quá trình đầy gian nan, thử thách, phải vượt qua nhiều khó khăn, phức tạp đòi hỏi cần phải có sự quyết tâm kiên trì của cả hệ thống chính trị, cần có sự kiểm tra, đánh giá thường xuyên, xác định trọng tâm, trọng điểm từng giai đoạn… Cải cách hành chính gắn chặt với kỷ luật kỷ cương vì vậy càng cần phải có sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo cho đến cán bộ chuyên môn. Để nâng cao hiệu quả cải cách, UBND thị xã tăng cường thanh tra, giám sát kỷ cương hành chính, kiểm tra nội bộ để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, chấn chỉnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Mặt khác giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thủ tục hành chính, chấn chỉnh hoạt động công vụ và xử lý nghiêm, kiên quyết đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ hoặc gây khó khăn, nhũng nhiễu trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách về tổ chức bộ máy, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, không ngừng rèn luyện, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công tác cải cách hành chính và đổi mới chế độ công vụ, công chức của thị xã Kỳ Anh đã và đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Với những kết quả đã đạt được, nền hành chính của thị xã từng bước được cải thiện theo hướng tinh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân. Chế độ công vụ, công chức tiếp tục được xiết chặt, nâng cao chất lượng, tinh giản số lượng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của thị xã, tạo niềm tin cho nhân dân.

 

Nguyễn Văn Giáp - Th.UV, Trưởng phòng Nội vụ thị xã

 

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này