Số lượt online:

Tổng số lượt truy cập: 8567654

Thông tin xây dựng đô thị Thông tin xây dựng đô thị

« Quay lại

Gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đô thị văn minh.

 

Với quan điểm: "Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt", thời gian qua, Đảng ủy phường Kỳ Phương đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo sức mạnh nội lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh.

Đảng bộ phường có 13 chi bộ trực thuộc với 302 đảng viên. Để tạo sự đồng thuận thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thì nhiệm vụ đầu tiên phải là xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết từ Ban Thường vụ Đảng ủy đến từng chi ủy, chi bộ và cán bộ, đảng viên. Để làm được điều này, thời gian qua Đảng bộ đã tập trung củng cố hệ thống chính trị, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước đến với đông đảo quần chúng nhân dân. Qua các đợt triển khai học tập, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, có sự chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động làm theo tấm gương của Bác; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

         Xác định thực hiện tốt công tác cán bộ là khâu quan trọng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng ủy phường đã tập trung củng cố kiện toàn các chức danh còn khuyết trong hệ thống chính trị; chuyển đảng viên về sinh hoạt ở các chi bộ hợp lý, đúng thành phần; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch để bảo đảm trình độ chính trị, chuyên môn. Đến nay, 100% cán bộ phường đạt chuẩn theo quy định và phát huy tốt năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở mỗi chức danh được giao. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng…Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm cho thấy, các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh từ 70% trở lên; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên, năm 2016 phát triển, kết nạp mới 18 đảng viên.

Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ phường đã đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương; khuyến khích nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Trong sản xuất nông nghiệp, các hộ dân đã chuyển đổi tư duy sản xuất, đưa tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung vào các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao như: trồng gừng công nghiệp, nuôi bò, lợn liên kết…Trong phát triển sản xuất TTCN và dịch vụ thương mại, phường đã đề ra nhiều cơ chế khuyến khích các hộ dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đến nay, trên địa bàn toàn phường có 11 doanh nghiệp, 5 HTX, 03 tổ hợp tác; 156 xe ô tô các loại (trong đó 14 máy xúc, ủi; 47 ô tô con, 10 xe khách, 90 xe ô tô tải; có 435 hộ kinh doanh tiểu công nghiệp và vật liệu xây dựng buôn bán nhỏ).

Cán bộ, đảng viên gương mẫu, đoàn kết, tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh là tiền đề, nền tảng quan trọng để Đảng bộ phường có đủ năng lực lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Từ sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, những năm gần đây đời sống của người dân phường Kỳ Phương đã có nhiều thay đổi rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người ngày càng cao, với gần 40 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động - việc làm được triển khai đồng bộ gắn với việc thực hiện kịp thời chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Kinh tế phát triển, phường có điều kiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Năm vừa qua, phường đã làm mới tuyến đường giao thông nông thôn dài 882m (tại TDP Thắng Lợi, Hồng Sơn), 350m đường tại TDP Hồng Sơn đi quốc lộ 1B; tu sửa 45m đường GTNT tại TDP Nhân Thắng; lát gạch và làm Cổng tại trụ sở phường; hoàn thành tu sửa nghĩa trang, đền thờ Lê Quang Chí, Lê Quảng Ý, xây dựng mới chợ với diện tích 6000m2; đền thờ Công chúa Liễu Hạnh, 2800m mương thoát nước và một số công trình khác. Hiện nay đang thi công xây dựng 9 phòng học trường Mầm Non với tổng vốn đầu tư là 9,2 Tỷ đồng.

Đặc biệt, công tác chỉnh trang đô thị được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Chỉnh trang đô thị, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, mái che, biển quảng cáo sai quy định, đặc biệt là xử lý các hộ kinh doanh buôn bán hai bên lề đường QL1A, đường trục chính khu tái định cư; phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, tháo dỡ các công trình vi phạm. Tu sửa, làm mới cầu, đập, xây dựng đường giao thông nông thôn đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

 

Hệ thống trường học khang trang

 

Thời gian tới, phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ phường Kỳ Phương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức đảng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc xây dựng quy chế; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu. Mặt khác, tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh xây dựng đô thị văn minh, trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực, phát triển mạnh tổ hợp tác, HTX và các trang trại. Tăng cường công tác quản lý về chất lượng giống vật nuôi, cây trồng; kiểm soát giết mổ gia súc, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ… Bên cạnh đó, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, di dời, tái định cư, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đào tạo, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo các chỉ tiêu về dân số kế hoạch hóa gia đình…

 

Trần Đình Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kỳ Phương

 

Bản đồ hành chính Bản đồ hành chính

CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ THỊ XÃ KỲ ANH - TỈNH HÀ TĨNH

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh
Điện thoại: 02393 865 366 - Fax: 02393 865 366 - Email: ubtxkyanh@hatinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Phan Duy Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh
@2015 - Ghi rõ nguồn "www.txkyanh.hatinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ Website này